• Thủ tục hành chính: T-LAC-251910-TT

  Tên TTHC:Cấp lại giấy phép lái xe đối với các trường hợp: a. Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc; b. Người có giấy phép lái xe bị mất từ lần thứ ba trở lên trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần thứ hai.
  Bộ, tỉnh:Lai Châu
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy phép
  Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  Thời hạn giải quyết:60 ngày kể từ khi nộp đủ hồ sơ theo quy định
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái - Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu.
  Lĩnh vực:Đường bộ
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255531-TT

  Tên TTHC:Xác nhận của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, với lâm sản xuất ra có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong rừng đặc dụng và lâm sản sau xử lý tịch thu theo thẩm quyền của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng. 2.1. Trình tự thực hiện:
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Xác nhận trên bảng kê lâm sản
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh); Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc lâm sản).
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng
  Lĩnh vực:Lâm nghiệp
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255452-TT

  Tên TTHC:Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Hạt kiểm lâm
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Hạt kiểm lâm
  Lĩnh vực:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-LAC-251908-TT

  Tên TTHC:Cấp lại giấy phép lái xe đối với các trường hợp: a. Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, còn hồ sơ gốc; b. Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, không còn hồ sơ gốc.
  Bộ, tỉnh:Lai Châu
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy phép
  Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  Thời hạn giải quyết:60 ngày kể từ khi nộp đủ hồ sơ theo quy định
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái - Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu.
  Lĩnh vực:Đường bộ
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255445-TT

  Tên TTHC:Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (áp dụng đối với các công trình thủy lợi, đê, kè).
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (đối với công trình cấp 3,4) hoặc 30 ngày làm việc đối với công trình cấp 2 ( trừ công trình cấp 1 và cấp đặc biệt )
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Phòng QLXDCT của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Chi cục thuỷ lợi & PCLB- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Nông nghiệp và PTNT Hoà Bình;
  Lĩnh vực:Thủy lợi
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255443-TT

  Tên TTHC:Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất rau, quả, chè
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:Tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể, thời gian giải quyết từ 02 đến 20 ngày làm việc.
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Chi cục Bảo vệ thực vật
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hoà Bình.
  Lĩnh vực:Nông nghiệp
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255442-TT

  Tên TTHC:Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất rau, quả, chè
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:20 ngày làm việc
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Chi cục Bảo vệ thực vật
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hoà Bình.
  Lĩnh vực:Nông nghiệp
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255404-TT

  Tên TTHC:Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình Mỏ lộ thiên
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Văn bản tham gia ý kiến
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:- Đối với nhóm B: không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Đối với công trình nhóm C: không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ .
  Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận giao dịch “Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Xây dựng.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
  Lĩnh vực:Vật liệu xây dựng
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255395-TT

  Tên TTHC:Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sơ chế, chế biến rau, quả; chế biến chè.
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:Tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể, thời gian giải quyết từ 02 đến 20 ngày làm việc
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hoà Bình.
  Lĩnh vực:Nông nghiệp
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255391-TT

  Tên TTHC:Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sơ chế, chế biến rau, quả; chế biến chè.
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:20 ngày làm việc
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hoà Bình.
  Lĩnh vực:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255513-TT

  Tên TTHC:Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:Trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Chi cục lâm nghiệp
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục lâm nghiệp
  Lĩnh vực:Lâm nghiệp
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-LAC-251885-TT

  Tên TTHC:Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp.
  Bộ, tỉnh:Lai Châu
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy phép
  Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Không
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái - Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu.
  Lĩnh vực:Đường bộ
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-LAC-251882-TT

  Tên TTHC:Cấp mới giấy phép lái xe hạng A¬¬1 (Dành cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hoá thấp).
  Bộ, tỉnh:Lai Châu
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy phép
  Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  Thời hạn giải quyết:10 (mười) ngày làm việc kể từ khi được Sở Giao thông Vận tải công nhận trúng tuyển.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Cơ sở đào tạo lái xe Lai Châu
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái - Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu.
  Cơ quan được ủy quyền quyết định:Không
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu.
  Lĩnh vực:Đường bộ
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255528-TT

  Tên TTHC:Xác nhận của Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố đối với: lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước (đối với tổ chức); lâm sản nhập khẩu; lâm sản sau xử lý tịch thu; động vật rừng được gây nuôi trong nước, bộ phận, dẫn xuất của chúng; lâm sản sau chế biến từ gỗ rừng tự nhiên trong nước; lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Xác nhận trên bảng kê lâm sản; Thời hạn hiệu lực của kết quả: Không quy định.
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh); Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc lâm sản)
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Hạt Kiểm lâm
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Hạt Kiểm lâm
  Lĩnh vực:Lâm nghiệp
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255454-TT

  Tên TTHC:Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Xác nhận trên bảng kê lâm sản
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh); Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc lâm sản)
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Uỷ ban nhân dân xã
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân xã
  Lĩnh vực:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255373-TT

  Tên TTHC:Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:20 ngày làm việc
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Chi cục Bảo vệ thực vật
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hoà Bình.
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255450-TT

  Tên TTHC:Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng được khai thác từ tự nhiên.
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy phép
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:Tối đa 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh)
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Chi cục kiểm lâm Hòa Bình
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục kiểm lâm Hòa Bình
  Lĩnh vực:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255379-TT

  Tên TTHC:Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè.
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:Tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể, thời gian giải quyết từ 02 đến 20 ngày làm việc.
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Chi cục Bảo vệ thực vật
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hoà Bình.
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255506-TT

  Tên TTHC:Cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính.
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:Trong vòng 20 ngày làm việc (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan phối hợp:Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Chi cục Lâm nghiêp
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Nông nghiệp &PTNT
  Lĩnh vực:Lâm nghiệp
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255448-TT

  Tên TTHC:Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:35 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các loài thực vật quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES; 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các loài thực vật nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Chi cục kiểm lâm Hòa Bình
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục kiểm lâm Hòa Bình
  Lĩnh vực:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255444-TT

  Tên TTHC:Thẩm tra thiết kế dự toán xây dựng, sửa chữa nâng cấp công trình kênh mương
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế của Sở Nông nghiệp và PTNT Hòa Bình.
  Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với công trình thiết kế 1 bước; 30 ngày làm việc đối với công trình còn lại (trừ công trình cấp đặc biệt và cấp 1)
  Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Chi cục thuỷ lợi & PCLB;
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Nông nghiệp và PTNT Hoà Bình;
  Lĩnh vực:Thủy lợi
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255403-TT

  Tên TTHC:Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:Tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể, thời gian giải quyết từ 05 đến 18 ngày làm việc.
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản.
  Lĩnh vực:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255398-TT

  Tên TTHC:Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Giấy chứng nhận
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:18 ngày làm việc
  Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản.
  Lĩnh vực:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thủ tục hành chính: T-HBI-255402-TT

  Tên TTHC:Thủ tục Tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm vật liệu xây dựng
  Bộ, tỉnh:Hòa Bình
  Kết quả của việc thực hiện:Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy
  Đối tượng thực hiện:Tất cả
  Thời hạn giải quyết:Trong thời gian 5 ngày làm việc, đối với hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, theo quy định
  Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận giao dịch “Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Xây dựng.
  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Phòng Quản lý Vật liệu.
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
  Lĩnh vực:Vật liệu xây dựng
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »