• Văn bản pháp luật: Nghị quyết 23/2008/NQ-CP

  Người ký:Nguyễn Tấn Dũng
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 575+576, năm 2008
  Chức danh:Thủ tướng Chính phủ
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/25427/NQ23.CP.2008.zip
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:17/10/2008
  Cơ quan ban hành:Chính phủ
  Ngày ban hành:03/10/2008
  Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2008
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 29/2008/QĐ-NHNN

  Người ký: 
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 585+586
  Chức danh:Phó Thống đốc
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/26391/29.2008.NN.zip
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:27/10/2008
  Cơ quan ban hành: 
  Ngày ban hành:13/10/2008
  Về bảo trì hệ thống trang thiết bị tin học trong ngành ngân hàng
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 7857/QĐ-CN-TACN

  Người ký:Hoàng Kim Giao
  Ngành:Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  Chức danh:Cục trưởng
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/39664/7857.QĐ.CN.TACN.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Cục chăn nuôi
  Ngày ban hành:31/10/2008
  Về việc Ban hành Quy chế đánh giá và chỉ định phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 1822/2008/QĐ-UBND

  Người ký:Trần Thị Hà
  Nguồn thu thập:Công báo
  Chức danh:Phó Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/41477/VanBanGoc_1822.pdf
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn/phuyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=41477
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:25/11/2008
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
  Ngày ban hành:07/11/2008
  Ban hành ðơn giá sản phẩm: đo đạc, lập bản đồ áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 1824/2008/QĐ-UBND

  Người ký:Trần Thị Hà
  Nguồn thu thập:Công báo
  Chức danh:Phó Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/41487/VanBanGoc_1824.2008.QĐ-UBND.pdf
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn/phuyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=41487
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:25/11/2008
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
  Ngày ban hành:07/11/2008
  Ban hành đơn giá sản phẩm: đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất áp dụng trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Thông tư 19/2008/TT-BXD (VB trùng)

  Người ký:Nguyễn Hồng Quân
  Ngành:Xây dựng
  Nguồn thu thập:Công báo số 630+631, năm 2008
  Chức danh:Bộ trưởng
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/23926/19.2008.TT.BXD.doc
  Loại văn bản:Thông tư
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:06/12/2008
  Cơ quan ban hành:Bộ Xây dựng
  Ngày ban hành:20/11/2008
  Hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 2310/QĐ-CT

  Người ký:Vũ Thị Bích Việt
  Ngành:Lao động - Thương binh và Xã hội
  Chức danh:Phó Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/41317/2310.QĐ.CT.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Tuyên Quang
  Ngày ban hành:24/11/2008
  V/v uỷ quyền cho giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội được quyết định đình chỉ, cho hưởng lại chế độ ưu đãi đối với đối tượng người có công mà phạm tội
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND (10/12/2008)

  Người ký:Nguyễn Văn Thuận
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Chưa xác định
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:HĐND thành phố Hải Phòng
  Ngày ban hành:10/12/2008
  Về nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2009
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 1941/2008/QĐ-UBND

  Người ký:Đinh Tiến Dũng
  Ngành:Nội vụ Y tế
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36343/1941.2008.QĐ.UBND.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:12/12/2008
  Phê duyệt danh mục các lĩnh vực công việc thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Y tế tỉnh Điện Biên
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 1943/2008/QĐ-UBND

  Người ký:Đinh Tiến Dũng
  Ngành:Nội vụ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36348/1943.2008.QĐ.UBND.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:12/12/2008
  Phê duyệt danh mục các lĩnh vực công việc thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 1971/2008/QĐ-UBND

  Người ký:Đinh Tiến Dũng
  Ngành:Thanh tra
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36353/1971.2008.QĐ.UBND.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:12/12/2008
  Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2009
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 153/2008/NQ-HĐND

  Người ký:Mùa A Sơn
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36749/153.2008.NQ.HĐND.doc
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:HĐND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:12/12/2008
  Về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 154/2008/NQ-HĐND

  Người ký: 
  Chức danh: 
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36750/154.2008.NQ.HĐND.doc
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành: 
  Ngày ban hành:12/12/2008
  Về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 155/2008/NQ-HĐND

  Người ký:Mùa A Sơn
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36751/155.2008.NQ.HĐND.doc
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:HĐND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:12/12/2008
  Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị quyết 156/2008/NQ-HĐND

  Người ký:Mùa A Sơn
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36752/156.2008.NQ.HĐND.doc
  Loại văn bản:Nghị quyết
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:HĐND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:12/12/2008
  Về Dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 118/2008/QĐ-BTC

  Người ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 167+168
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/25376/118.2008.QĐ.BTC.zip
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:29/12/2009
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
  Ngày ban hành:16/12/2008
  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 73/2006/QĐ-BTC ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 19/2008/QĐ-UBND

  Người ký:Đinh Tiến Dũng
  Ngành:Tài chính
  Nguồn thu thập:Công báo
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36310/19.2008.QĐ.UBND.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn/dienbien/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36310
  Hiệu lực văn bản:Hết hiệu lực toàn bộ
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:17/12/2008
  V/v quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 2013/2008/QĐ-UBND

  Người ký:Đinh Tiến Dũng
  Ngành:Y tế
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36358/2013.2008.QĐ.UBND.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Điện Biên
  Ngày ban hành:18/12/2008
  V/v Thành lập Ban quản lý Dự án "Tăng cường Phòng chống Sốt rét dựa vào cộng đồng tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao, nâng cao năng lực và tính bền vững của chương trình Phòng, chống sốt rét Quốc gia" do Quỹ toàn cầu Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ (vòng 7) giai đoạn 2009 - 2013
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Nghị định 130/2008/NĐ-CP

  Người ký:Nguyễn Tấn Dũng
  Ngành:Quốc phòng
  Nguồn thu thập:Công báo số 1 + 2, năm 2009
  Chức danh:Thủ tướng
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/34811/130.2008.ND.CP.doc
  Loại văn bản:Nghị định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:01/01/2009
  Cơ quan ban hành:Chính phủ
  Ngày ban hành:19/12/2008
  Về giấy chứng minh sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Thông tư liên tịch 125/2008/TTLT-BTC-BGD

  Người ký:Bành Tiến Long
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 21+22
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/12355/125.2008.TTLT.BTC.BGDDT.zip
  Loại văn bản:Thông tư liên tịch
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:12/01/2009
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
  Ngày ban hành:22/12/2008
  Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Thông tư liên tịch 125/2008/TTLT-BTC-BGDĐT

  Người ký:Bành Tiến Long
  Nguồn thu thập:Công báo số 21 & 22/2009;
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:12/01/2009
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
  Ngày ban hành:22/12/2008
  Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 129/2008/QĐ-BTC

  Người ký:Trần Văn Hiếu
  Phạm vi:Toàn quốc
  Nguồn thu thập:Công báo số 133+134
  Chức danh:Thứ trưởng
  Năm ban hành:2008
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/12224/phu luc 3.zip
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:27/02/2009
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
  Ngày ban hành:31/12/2008
  Về việc ban hành 06 tiêu chuẩn thẩm định giá (đợt 3)
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 30/QĐ-UBND

  Người ký:Đan Đức Hiệp
  Chức danh:Phó Chủ tịch
  Năm ban hành:2009
  File đính kèm:http://vbpl.vn/TW/Lists/vbpq/Attachments/36357/quydinh.30.2010.QĐ.UBND.doc
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Hiệu lực văn bản:Chưa xác định
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND thành phố Hải Phòng
  Ngày ban hành:07/01/2009
  QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy định về cấp phát, thanh toán kinh phí bổ sung giữa các cấp ngân sách chính quyền địa phương
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Văn bản pháp luật: Quyết định 52/QĐ-UBND (năm 2009)

  Người ký:Trịnh Quang Sử
  Chức danh:Chủ tịch
  Năm ban hành:2009
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Loại văn bản:Quyết định
  File đính kèm:http://vbpl.vn
  Ngày đăng công báo:...
  Cơ quan ban hành:UBND thành phố Hải Phòng
  Ngày ban hành:12/01/2009
  Về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ đối với Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »