• Thuốc: Yuhangemcitabine Injection 1g

  Công ty đăng ký:Kolon I Netrung ươngorks Corporation
  Quy cách đóng gói:Hộp 1 lọ
  Dạng bào chế:Bột đông khô pha tiêm
  Số đăng ký:VN2-186-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Xymex MPS Tablets

  Công ty đăng ký:Medley Pharmaceuticals Ltd.
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Dạng bào chế:Viên nén bao phim
  Số đăng ký:VN-15974-12
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Xylometazoline

  Công ty đăng ký:Không xác định
  Dạng bào chế:Thuốc nhỏ mũi
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Xylometazolin-0.05%

  Công ty đăng ký:Xí nghiệp dược phẩm trung ương 5
  Quy cách đóng gói:Hộp 1 lọ x 10ml
  Dạng bào chế:thuốc nhỏ mũi
  Số đăng ký:VNA-5030-02
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Xylometazolin-0.05 %

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic
  Quy cách đóng gói:Hộp 1 lọ 10 ml
  Dạng bào chế:thuốc nhỏ mũi
  Số đăng ký:VNB-0481-00
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Xibraz-90 Tablet

  Công ty đăng ký:Aristo pharma Ltd.
  Quy cách đóng gói:Hộp 2 vỉ x 15 viên
  Dạng bào chế:Viên nén bao phim
  Số đăng ký:VN-16949-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Xibraz-60 Tablet

  Công ty đăng ký:Aristo pharma Ltd.
  Quy cách đóng gói:Hộp 3 vỉ x 10 viên
  Dạng bào chế:Viên nén bao phim
  Số đăng ký:VN-16948-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Xalvobin 500mg film-coated tablet

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Dược phẩm và Thiết bị y tế Âu Việt
  Quy cách đóng gói:Hộp 12 vỉ x 10 viên
  Dạng bào chế:Viên nén bao phim
  Số đăng ký:VN2-277-14
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Xalvobin 150mg film-coated tablet

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Dược phẩm và Thiết bị y tế Âu Việt
  Quy cách đóng gói:Hộp 6 vỉ x 10 viên
  Dạng bào chế:Viên nén bao phim
  Số đăng ký:VN2-276-14
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Wontazime

  Công ty đăng ký:Pharmix Corp
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 lọ
  Dạng bào chế:Bột pha tiêm
  Số đăng ký:VN-14323-11
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Wonlica tab 80mg

  Công ty đăng ký:Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd.
  Quy cách đóng gói:Hộp 3 vỉ x 10 viên
  Dạng bào chế:Viên nén
  Số đăng ký:VN-2287-06
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: White L-Glutathione 1000mg

  Công ty đăng ký:Công ty TNHH ADC
  Số đăng ký:731/2009/YT
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vudu- Vitamin C

  Quy cách đóng gói:Hộp 10 vỉ x 16 viên
  Dạng bào chế:Viên nén bao phim
  Số đăng ký:VD-10962-10
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Voren Enteric Coated Tablet 50mg

  Công ty đăng ký:Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Dạng bào chế:Viên nén bao tan trong ruột
  Số đăng ký:VN-12753-11
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vomitamine

  Công ty đăng ký:Công ty liên doanh Meyer - BPC
  Quy cách đóng gói:Hộp 5 vỉ x 20 viên
  Dạng bào chế:Viên nén
  Số đăng ký:VD-18503-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Voltaren-100 mg

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược liệu trung ương2
  Quy cách đóng gói:Hộp 1 vỉ x 5 viên
  Dạng bào chế:Viên thuốc đạn
  Số đăng ký:VN-16847-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Voltamicin-0.1%

  Công ty đăng ký:Novartis AG.
  Quy cách đóng gói:Hộp 1 lọ 5ml
  Dạng bào chế:Dung dịch nhỏ mắt
  Số đăng ký:VN-5277-01
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitazovilin 4,5g

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược phẩm VCP
  Quy cách đóng gói:Hộp 1 lọ
  Dạng bào chế:Thuốc bột pha tiêm
  Số đăng ký:VD-22246-15
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitazovilin

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược phẩm VCP
  Quy cách đóng gói:Hộp 01 lọ
  Dạng bào chế:Thuốc bột pha tiêm
  Số đăng ký:VD-18409-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitazidim 2g

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược phẩm VCP
  Quy cách đóng gói:Hộp 1 lọ
  Dạng bào chế:Thuốc bột pha tiêm
  Số đăng ký:VD-19986-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitazidim 0,5g

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược phẩm VCP
  Quy cách đóng gói:Hộp 1 lọ
  Dạng bào chế:Thuốc bột pha tiêm
  Số đăng ký:VD-19061-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitatrum Gold

  Công ty đăng ký:Công ty liên doanh BV Pharma
  Quy cách đóng gói:Hộp 1 chai 15 viên
  Dạng bào chế:Viên bao film
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitatrum energy

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần BV Pharma
  Quy cách đóng gói:Hộp 1 tuýp 8 viên
  Dạng bào chế:Viên nén sủi bọt
  Số đăng ký:VD-21198-14
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitasupli-G

  Công ty đăng ký:Công ty TNHH Dược Đức
  Số đăng ký:4427/2010/YT-CNTC
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »