• Thuốc: Vitasol

  Công ty đăng ký:Không xác định
  Quy cách đóng gói:Lọ 60 mL
  Dạng bào chế:Si-rô
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitasmooth

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Pymepharco
  Quy cách đóng gói:Hộp 1 lọ 12 viên nhai
  Số đăng ký:VD-15540-11
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitasmartkid DHA + Calcium

  Công ty đăng ký:Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV
  Quy cách đóng gói:Hộp 20 ống x 10ml
  Số đăng ký:VD-16460-12
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitasmartkid + DHA

  Công ty đăng ký:Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV
  Quy cách đóng gói:Hộp 20 ống x 10ml
  Số đăng ký:VD-14760-11
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitaroxima

  Công ty đăng ký:Công ty Cổ phần Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA)
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 lọ
  Dạng bào chế:Bột pha tiêm
  Số đăng ký:VN-16626-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitaphol

  Công ty đăng ký:Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú
  Quy cách đóng gói:Hộp 12 vỉ x 5 viên
  Dạng bào chế:Viên nang mềm
  Số đăng ký:VD-20529-14
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitaneurin

  Công ty đăng ký:Công ty TNHH Ha san - Dermapharm
  Quy cách đóng gói:Hộp 5 vỉ x 10 viên
  Dạng bào chế:Viên nén bao phim
  Số đăng ký:VD-19689-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamine C 10% Aguettant

  Công ty đăng ký:Laboratoire Aguettant
  Quy cách đóng gói:Hộp 100 ống
  Dạng bào chế:Dung dịch tiêm
  Số đăng ký:VN-14236-11
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin PP 50 mg

  Công ty đăng ký:Công ty Cổ phần Traphaco
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 vỉ x 30 viên
  Dạng bào chế:Viên nén
  Số đăng ký:VD-21016-14
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin PP 50

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic
  Quy cách đóng gói:Hộp 1 lọ 60 viên nén
  Số đăng ký:VD-16528-12
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin PP-0.05g

  Công ty đăng ký:Xí nghiệp dược phẩm 120 - Bộ Quốc Phòng
  Quy cách đóng gói:Chai 2000 viên kèm toa hdsd
  Dạng bào chế:viên nén
  Số đăng ký:V70-H12-05
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin K1 10 mg/1ml

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược Danapha
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 ống x 1 ml
  Dạng bào chế:Dung dịch tiêm (tiêm bắp, tiêm truyền tĩnh mạch)
  Số đăng ký:VD-18191-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin K1 1 mg/1ml

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược Danapha
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 ống x 1 ml
  Dạng bào chế:Dung dịch tiêm (tiêm bắp)
  Số đăng ký:VD-18908-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin E 400I.U

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Số đăng ký:VD-16286-12
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin Complex Injection

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược phẩm Pha no
  Quy cách đóng gói:Chai thủy tinh 500ml
  Dạng bào chế:Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
  Số đăng ký:VN-16149-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin Cap C 500

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông
  Quy cách đóng gói:Hộp 3 vỉ x 10 viên
  Dạng bào chế:Viên nang cứng
  Số đăng ký:VD-21345-14
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin C PMP 500mg

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Pymepharco
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Dạng bào chế:Viên nang cứng
  Số đăng ký:VD-18473-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin C MKP 500mg

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
  Quy cách đóng gói:Hộp 20 vỉ x 10 viên
  Số đăng ký:VD-15534-11
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin C MKP 1000mg

  Công ty đăng ký:Chưa xác định
  Quy cách đóng gói:Hộp 1 tuýp 10 viên sủi bọt
  Số đăng ký:VD-15887-11
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin C Kabi 500mg/5ml

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar
  Quy cách đóng gói:Hộp 1 vỉ x 6 ống x 5ml
  Dạng bào chế:Dung dịch tiêm
  Số đăng ký:VD-18045-12
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin C Kabi 100mg/2ml

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar
  Quy cách đóng gói:Hộp 100 ống x 2ml
  Dạng bào chế:Dung dịch tiêm
  Số đăng ký:VD-20017-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin C 500 mg/5ml

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2
  Quy cách đóng gói:Hộp 3 ống x 5 ml
  Dạng bào chế:Dung dịch thuốc tiêm (tiêm bắp)
  Số đăng ký:VD-18658-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin C 50 mg

  Công ty đăng ký:Công ty Cổ phần dược phẩm Quảng Bình
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 vỉ* 10 viên
  Số đăng ký:1551/2014/ATTP-XNCB
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin C 1g/5ml

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2
  Quy cách đóng gói:Hộp 3 ống x 5 ml
  Dạng bào chế:Dung dịch thuốc tiêm (tiêm bắp)
  Số đăng ký:VD-18657-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »