• Thuốc: Vitamin C - OPC 100mg Hương cam

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Dược phẩm OPC
  Quy cách đóng gói:Tuýp 20 viên
  Dạng bào chế:Viên nén sủi bọt
  Số đăng ký:VD-21330-14
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin C - OPC

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Dược phẩm OPC
  Quy cách đóng gói:Túyp 2 viên
  Dạng bào chế:Viên nén sủi
  Số đăng ký:VD-10275-10
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin C - DNA

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Dược và Vật tư y tế Nghệ An
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Dạng bào chế:Viên nén bao phim
  Số đăng ký:VD-21945-14
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin C-0.1g

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược phẩm Ninh Bình
  Quy cách đóng gói:Lọ 1000 viên
  Dạng bào chế:Viên nén
  Số đăng ký:V1089-H12-05
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin B6 PMP

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Pymepharco
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Dạng bào chế:Viên nén bao phim
  Số đăng ký:VD-18813-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin B6 25 mg

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2
  Quy cách đóng gói:Lọ nhựa 100 viên
  Dạng bào chế:Viên nén
  Số đăng ký:VD-18654-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin B6 2.5%

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược vật tư y tế Nghệ An
  Quy cách đóng gói:Hộp 100 ống x 1ml
  Dạng bào chế:dung dịch tiêm
  Số đăng ký:VNA-3142-00
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin B6 100mg/ 1ml

  Công ty đăng ký:Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 ốngdung dịch tiêm 1ml
  Số đăng ký:VD-15203-11
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin B6 100 mg/1 ml

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 ống x 1ml
  Dạng bào chế:Dung dịch thuốc tiêm (tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch)
  Số đăng ký:VD-18653-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin B6 10 mg

  Công ty đăng ký:Công ty Cổ phần dược phẩm Quảng Bình
  Quy cách đóng gói:Hộp 1 lọ 1000 viên nén
  Số đăng ký:VD-14979-11
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin B6 - HT

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh
  Quy cách đóng gói:Hộp 5 vỉ x 10 viên
  Dạng bào chế:Viên nén bao đường
  Số đăng ký:VD-19249-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin B6 250mg

  Công ty đăng ký:Công ty TNHH SX TM Dược Phẩm Thành Nam
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 vỉ, 100 vỉ x 10 viên
  Dạng bào chế:Viên bao đường
  Số đăng ký:VD-3672-07
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin B6-2.5% 1ml

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thái Bình
  Quy cách đóng gói:Hộp 100 ống 1ml
  Dạng bào chế:thuốc tiêm
  Số đăng ký:H02-125-01
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin B6-0.025g

  Công ty đăng ký:Công ty TNHH thuốc và dụng cụ y tế 204
  Quy cách đóng gói:Chai 100 viên
  Dạng bào chế:Viên nén
  Số đăng ký:H02-071-01
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin B6-0.01g

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tĩnh
  Quy cách đóng gói:Hộp 1lọ x 100 viên
  Dạng bào chế:viên nén
  Số đăng ký:VNA-3505-00
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin B2-0.002g

  Công ty đăng ký:Xí nghiệp dược phẩm 120 - Bộ Quốc Phòng
  Quy cách đóng gói:Chai 100 viên
  Dạng bào chế:Viên nén
  Số đăng ký:VNA-4779-02
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin B2

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Dược và Vật tư y tế Nghệ An
  Quy cách đóng gói:Lọ 100 viên
  Dạng bào chế:Viên nén
  Số đăng ký:VD-20931-14
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin B1-HD

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Dược và Vật tư y tế Hải Dương
  Quy cách đóng gói:Hộp 2 vỉ x 20 viên
  Dạng bào chế:Viên nang mềm
  Số đăng ký:VD-21940-14
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin B12 Kabi 1000mcg

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar
  Quy cách đóng gói:Hộp 1 vỉ x 10 ống x1ml
  Dạng bào chế:Dung dịch tiêm
  Số đăng ký:VD-18044-12
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin B12 500mcg/ml

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2
  Quy cách đóng gói:hộp 100ống x 1ml
  Dạng bào chế:thuốc tiêm
  Số đăng ký:V38-H04-05
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin B12 500 mcg/1 ml

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 ống x 1 ml
  Dạng bào chế:Dung dịch thuốc tiêm (tiêm bắp)
  Số đăng ký:VD-19038-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin B12 1000 mcg/1ml

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2
  Quy cách đóng gói:Hộp 100 ống x 1 ml
  Dạng bào chế:Dung dịch tiêm (tiêm bắp)
  Số đăng ký:VD-19481-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin B12

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Dược và Vật tư y tế Hải Dương
  Quy cách đóng gói:Hộp 20 ống 1ml
  Dạng bào chế:Thuốc tiêm
  Số đăng ký:VD-11233-10
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin B1 -HT

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Dạng bào chế:Viên nén bao đường
  Số đăng ký:VD-18196-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »