• Thuốc: Vitamin B1- B6- B12

  Công ty đăng ký:Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm
  Số đăng ký:VD-16777-12
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin B1 25 mg/1 ml

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2
  Quy cách đóng gói:Hộp 100 ống x 1 ml
  Dạng bào chế:Dung dịch thuốc tiêm
  Số đăng ký:VD-19963-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin B1 100mg/2ml

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược phẩm 3/2
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 vỉ x 10 ống x 2ml
  Dạng bào chế:thuốc tiêm
  Số đăng ký:V7-H08-04
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin B1 100 mg/1ml

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 ống x 1ml
  Dạng bào chế:Dung dịch thuốc tiêm (tiêm bắp)
  Số đăng ký:VD-18652-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin B1 100 mg

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim
  Số đăng ký:VD-16927-12
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin B1-2.5% 1ml

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thái Bình
  Quy cách đóng gói:Hộp 100 ống 1ml
  Dạng bào chế:thuốc tiêm
  Số đăng ký:H02-123-01
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin B1-0.01g

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược liệu trung ương 2
  Quy cách đóng gói:Lọ 100 viên
  Dạng bào chế:Viên nén
  Số đăng ký:VD-0939-06
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin B Complex inj

  Công ty đăng ký:Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 ống x 2ml
  Dạng bào chế:Dung dịch tiêm
  Số đăng ký:VN-11651-10
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin A.D

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO)
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm
  Số đăng ký:VD-17051-12
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin A 5000IU

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 - Nadyphar
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Dạng bào chế:Viên nang cứng
  Số đăng ký:VD-20160-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin A (Retinol)

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược phẩm Cần Giờ
  Quy cách đóng gói:Chai 500 viên nang mềm
  Số đăng ký:VD-15126-11
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitamin 3B B1-B2-B6

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Dược và Vật tư y tế Nghệ An
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Dạng bào chế:Viên nén bao phim
  Số đăng ký:VD-21426-14
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitalipid N Infant

  Công ty đăng ký:Fresenius Kabi Deutschland GmbH
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 ống 10ml
  Dạng bào chế:Nhũ dịch đậm đặc để tiêm truyền tĩnh mạch
  Số đăng ký:VN2-264-14
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitalipid N Adult

  Công ty đăng ký:Fresenius Kabi Deutschland GmbH
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 ống 10ml
  Dạng bào chế:Nhũ dịch đậm đặc để tiêm truyền tĩnh mạch
  Số đăng ký:VN2-263-14
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitafxim 2g

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược phẩm VCP
  Quy cách đóng gói:Hộp 1 lọ
  Dạng bào chế:Thuốc tiêm bột
  Số đăng ký:VD-20484-14
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitafxim

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược phẩm VCP
  Quy cách đóng gói:Hộp 01 lọ
  Số đăng ký:VD-15216-11
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitabactam

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược phẩm VCP
  Quy cách đóng gói:Hộp 1 lọ
  Dạng bào chế:Thuốc bột pha tiêm
  Số đăng ký:VD-19060-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vitabact-0.05%

  Công ty đăng ký:Ciba Vision Ophthalmics
  Quy cách đóng gói:Hộp 1 lọ 10ml
  Dạng bào chế:Dung dịch nhỏ mắt
  Số đăng ký:VN-5174-01
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vita C-0.03g

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược phẩm Ninh Bình
  Quy cách đóng gói:Hộp 10lọ x 30viên
  Dạng bào chế:viên nén ngậm
  Số đăng ký:VNA-3432-00
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Virless tablet 200mg

  Công ty đăng ký:Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
  Quy cách đóng gói:Hộp 5vỉ x 10 viên
  Dạng bào chế:Viên nén
  Số đăng ký:VN-16929-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vintanyl

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO)
  Quy cách đóng gói:Hộp 3 vỉ x 10 viên
  Dạng bào chế:Viên nén dài
  Số đăng ký:VD-20276-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vintanil

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO)
  Quy cách đóng gói:Hộp 5 ống x 5ml
  Dạng bào chế:Dung dịch tiêm
  Số đăng ký:VD-20275-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vintancyl-0.5mg

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO)
  Quy cách đóng gói:Lọ 30 viên
  Dạng bào chế:Viên nén
  Số đăng ký:V335-H12-05
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Vintacyl

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO)
  Quy cách đóng gói:Lọ 30 viên nén
  Số đăng ký:VD-17050-12
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »