• Kết bạn: Trương Toàn Thắng

  Giới tính:Trương Toàn Thắng
  Tình trạng:Nam
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):424593
  Cân nặng (kg):424593
  Học vấn:424593
  Nam - Độc thân - 26 tuổi - Cao 168 cm - Nặng 63 kg - Đại học
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: Lan Mai

  Giới tính:Lan Mai
  Tình trạng:Nữ
  Mục tiêu:Ly dị
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):424285
  Cân nặng (kg):424285
  Học vấn:424285
  Nữ - Ly dị - 30 tuổi - Cao 156 cm - Nặng 50 kg - Trung Cấp
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: Hẹn hò !

  Giới tính:Hẹn hò !
  Tình trạng:Nam
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Người yêu ngắn hạn
  Chiều cao (cm):426466
  Cân nặng (kg):426466
  Học vấn:426466
  Nam - Độc thân - 38 tuổi - Cao 170 cm - Nặng 74 kg - Đại học
  Tìm người:Người yêu ngắn hạn
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: như quỳnh

  Giới tính:như quỳnh
  Tình trạng:Nữ
  Mục tiêu:Ly dị
  Đến từ:Tìm bạn bè mới
  Chiều cao (cm):433051
  Cân nặng (kg):433051
  Học vấn:433051
  Nữ - Ly dị - 30 tuổi - Cao 150 cm - Nặng 40 kg - Trung Cấp
  Tìm người:Tìm bạn bè mới
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: Yêu anh em nhé

  Giới tính:Yêu anh em nhé
  Tình trạng:Nam
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):425691
  Cân nặng (kg):425691
  Học vấn:425691
  Nam - Độc thân - 26 tuổi - Cao 175 cm - Nặng 75 kg - Đại học
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: Ế chổng phao câu

  Giới tính:Ế chổng phao câu
  Tình trạng:Nam
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):389645
  Cân nặng (kg):389645
  Học vấn:389645
  Nam - Độc thân - 28 tuổi - Cao 173 cm - Nặng 54 kg - Trung Cấp
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: vu Thanh

  Giới tính:vu Thanh
  Tình trạng:Nam
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):358536
  Cân nặng (kg):358536
  Học vấn:358536
  Nam - Độc thân - 30 tuổi - Cao 173 cm - Nặng 62 kg - Đại học
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: Hà An -1982

  Giới tính:Hà An -1982
  Tình trạng:Nữ
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):428654
  Cân nặng (kg):428654
  Học vấn:428654
  Nữ - Độc thân - 34 tuổi - Cao 154 cm - Nặng 46 kg - Đại học
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: nguyên bình

  Giới tính:nguyên bình
  Tình trạng:Nam
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):429134
  Cân nặng (kg):429134
  Học vấn:429134
  Nam - Độc thân - 38 tuổi - Cao 168 cm - Nặng 58 kg - Trung Cấp
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: mako123

  Giới tính:Nhạy Cảm
  Tình trạng:Gay
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):431861
  Cân nặng (kg):431861
  Học vấn:431861
  Gay - Độc thân - 18 tuổi - Cao 167 cm - Nặng 53 kg - Trung Cấp
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: nhathoang

  Giới tính:nhathoang
  Tình trạng:Nam
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):433513
  Cân nặng (kg):433513
  Học vấn:433513
  Nam - Độc thân - 27 tuổi - Cao 164 cm - Nặng 67 kg - Đại học
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: Hà kẹo

  Giới tính:Hà kẹo
  Tình trạng:Nữ
  Mục tiêu:Ly dị
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):430016
  Cân nặng (kg):430016
  Học vấn:430016
  Nữ - Ly dị - 29 tuổi - Cao 155 cm - Nặng 50 kg - Đại học
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: Miều

  Giới tính:Miều
  Tình trạng:Nữ
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Tìm bạn bè mới
  Chiều cao (cm):427471
  Cân nặng (kg):427471
  Học vấn:427471
  Nữ - Độc thân - 22 tuổi - Cao 161 cm - Nặng 53 kg - Đại học
  Tìm người:Tìm bạn bè mới
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: mai ninh

  Giới tính:mai ninh
  Tình trạng:Nữ
  Mục tiêu:Ở góa
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):427866
  Cân nặng (kg):427866
  Học vấn:427866
  Nữ - Ở góa - 34 tuổi - Cao 165 cm - Nặng 55 kg - Đại học
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: hh88man

  Giới tính:hh88man
  Tình trạng:Nam
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):421679
  Cân nặng (kg):421679
  Học vấn:421679
  Nam - Độc thân - 34 tuổi - Cao 170 cm - Nặng 65 kg - Đại học
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: Kim duong

  Giới tính:Kim duong
  Tình trạng:Nữ
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):403998
  Cân nặng (kg):403998
  Học vấn:403998
  Nữ - Độc thân - 24 tuổi - Cao 162 cm - Nặng 44 kg - Đại học
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: ĐừngHỏiTạiSao

  Giới tính:ĐừngHỏiTạiSao
  Tình trạng:Nam
  Mục tiêu:Ở góa
  Đến từ:Tìm bạn tâm sự
  Chiều cao (cm):431783
  Cân nặng (kg):431783
  Học vấn:431783
  Nam - Ở góa - 40 tuổi - Cao 165 cm - Nặng 55 kg - Trung Cấp
  Tìm người:Tìm bạn tâm sự
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: Ella Varner

  Giới tính:Ella Varner
  Tình trạng:Nữ
  Mục tiêu:Đã có gia đình
  Đến từ:Tìm bạn bè mới
  Chiều cao (cm):428234
  Cân nặng (kg):428234
  Học vấn:428234
  Nữ - Đã có gia đình - 25 tuổi - Cao 162 cm - Nặng 50 kg - Đại học
  Tìm người:Tìm bạn bè mới
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: Phạm Đức Nam

  Giới tính:Phạm Đức Nam
  Tình trạng:Nam
  Mục tiêu:Ly dị
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):433146
  Cân nặng (kg):433146
  Học vấn:433146
  Nam - Ly dị - 39 tuổi - Cao 169 cm - Nặng 70 kg - Trung Cấp
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: ?

  Giới tính:?
  Tình trạng:Gay
  Mục tiêu:Đã có gia đình
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):407533
  Cân nặng (kg):407533
  Học vấn:407533
  Gay - Đã có gia đình - 43 tuổi - Cao 167 cm - Nặng 61 kg - Đại học
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: Luc Lac

  Giới tính:Luc Lac
  Tình trạng:Nam
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Tìm bạn bè mới
  Chiều cao (cm):427908
  Cân nặng (kg):427908
  Học vấn:427908
  Nam - Độc thân - 29 tuổi - Cao 172 cm - Nặng 64 kg - Đại học
  Tìm người:Tìm bạn bè mới
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: Ngọc Tiến

  Giới tính:Ngọc Tiến
  Tình trạng:Nam
  Mục tiêu:Ly dị
  Đến từ:Tìm bạn tâm sự
  Chiều cao (cm):425197
  Cân nặng (kg):425197
  Học vấn:425197
  Nam - Ly dị - 51 tuổi - Cao 160 cm - Nặng 70 kg - Trung Cấp
  Tìm người:Tìm bạn tâm sự
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: Tuan Anh Le

  Giới tính:Tuan Anh Le
  Tình trạng:Nam
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):432221
  Cân nặng (kg):432221
  Học vấn:432221
  Nam - Độc thân - 29 tuổi - Cao 166 cm - Nặng 55 kg - Tiến sĩ
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: Robie

  Giới tính:Robie
  Tình trạng:Gay
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):425394
  Cân nặng (kg):425394
  Học vấn:425394
  Gay - Độc thân - 21 tuổi - Cao 168 cm - Nặng 57 kg - Đại học
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »