• Kết bạn: Thi Thien Trang Ly

  Giới tính:Thi Thien Trang Ly
  Tình trạng:Nữ
  Mục tiêu:Ly dị
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):395931
  Cân nặng (kg):395931
  Học vấn:395931
  Nữ - Ly dị - 46 tuổi - Cao 160 cm - Nặng 50 kg - Trung Cấp
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: Ê sắc ế

  Giới tính:Ê sắc ế
  Tình trạng:Nữ
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Tìm bạn tâm sự
  Chiều cao (cm):415721
  Cân nặng (kg):415721
  Học vấn:415721
  Nữ - Độc thân - 29 tuổi - Cao 170 cm - Nặng 55 kg - Đại học
  Tìm người:Tìm bạn tâm sự
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: lặng yên nhé

  Giới tính:lặng yên nhé
  Tình trạng:Nam
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):416518
  Cân nặng (kg):416518
  Học vấn:416518
  Nam - Độc thân - 21 tuổi - Cao 170 cm - Nặng 56 kg - Đại học
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: Vietdeptrai

  Giới tính:Vietdeptrai
  Tình trạng:Nam
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):348635
  Cân nặng (kg):348635
  Học vấn:348635
  Nam - Độc thân - 32 tuổi - Cao 178 cm - Nặng 73 kg - Đại học
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: TimAnhYeuThatLac :)

  Giới tính:TimAnhYeuThatLac :)
  Tình trạng:Nữ
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):416164
  Cân nặng (kg):416164
  Học vấn:416164
  Nữ - Độc thân - 26 tuổi - Cao 162 cm - Nặng 45 kg - Đại học
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: jack do

  Giới tính:jack do
  Tình trạng:Nam
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):415867
  Cân nặng (kg):415867
  Học vấn:415867
  Nam - Độc thân - 26 tuổi - Cao 170 cm - Nặng 65 kg - Thạc sĩ
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: Nhat Nhoa

  Giới tính:Nhat Nhoa
  Tình trạng:Les
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Tìm bạn tâm sự
  Chiều cao (cm):415714
  Cân nặng (kg):415714
  Học vấn:415714
  Les - Độc thân - 22 tuổi - Cao 158 cm - Nặng 45 kg - Trung Cấp
  Tìm người:Tìm bạn tâm sự
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: Nguyen Tai

  Giới tính:Nguyen Tai
  Tình trạng:Nam
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):416775
  Cân nặng (kg):416775
  Học vấn:416775
  Nam - Độc thân - 35 tuổi - Cao 170 cm - Nặng 60 kg - Đại học
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: Chọn đời yêu em 90

  Giới tính:Chọn đời yêu em 90
  Tình trạng:Nam
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):413809
  Cân nặng (kg):413809
  Học vấn:413809
  Nam - Độc thân - 26 tuổi - Cao 170 cm - Nặng 65 kg - Trung Cấp
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: Thúy Hằng Nguyễn

  Giới tính:Thúy Hằng Nguyễn
  Tình trạng:Nữ
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Tìm bạn tâm sự
  Chiều cao (cm):412475
  Cân nặng (kg):412475
  Học vấn:412475
  Nữ - Độc thân - 26 tuổi - Cao 163 cm - Nặng 55 kg - Đại học
  Tìm người:Tìm bạn tâm sự
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: Lê Quang Nhựt Khánh

  Giới tính:Lê Quang Nhựt Khánh
  Tình trạng:Nam
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):414321
  Cân nặng (kg):414321
  Học vấn:414321
  Nam - Độc thân - 27 tuổi - Cao 169 cm - Nặng 57 kg - Đại học
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: minh duc pham

  Giới tính:minh duc pham
  Tình trạng:Nam
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):415602
  Cân nặng (kg):415602
  Học vấn:415602
  Nam - Độc thân - 28 tuổi - Cao 176 cm - Nặng 66 kg - Đại học
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: son nguyen minh

  Giới tính:son nguyen minh
  Tình trạng:Nam
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):349979
  Cân nặng (kg):349979
  Học vấn:349979
  Nam - Độc thân - 26 tuổi - Cao 160 cm - Nặng 55 kg - Phổ thông
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: thúy thúy

  Giới tính:thúy thúy
  Tình trạng:Nữ
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):416379
  Cân nặng (kg):416379
  Học vấn:416379
  Nữ - Độc thân - 26 tuổi - Cao 150 cm - Nặng 48 kg - Cao đẳng
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: hoauopda

  Giới tính:hoauopda
  Tình trạng:Nữ
  Mục tiêu:Ly dị
  Đến từ:Tìm bạn bè mới
  Chiều cao (cm):378934
  Cân nặng (kg):378934
  Học vấn:378934
  Nữ - Ly dị - 33 tuổi - Cao 155 cm - Nặng 53 kg - Đại học
  Tìm người:Tìm bạn bè mới
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: Phuong Thai

  Giới tính:Phuong Thai
  Tình trạng:Gay
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):415312
  Cân nặng (kg):415312
  Học vấn:415312
  Gay - Độc thân - 47 tuổi - Cao 166 cm - Nặng 66 kg - Thạc sĩ
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: Vacation

  Giới tính:Vacation
  Tình trạng:Nam
  Mục tiêu:Ly dị
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):415743
  Cân nặng (kg):415743
  Học vấn:415743
  Nam - Ly dị - 45 tuổi - Cao 166 cm - Nặng 56 kg - Đại học
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: Trương Nhã Linh

  Giới tính:Trương Nhã Linh
  Tình trạng:Nữ
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):415558
  Cân nặng (kg):415558
  Học vấn:415558
  Nữ - Độc thân - 23 tuổi - Cao 155 cm - Nặng 40 kg - Đại học
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: Pa Pa! Pa pa

  Giới tính:Pa Pa! Pa pa
  Tình trạng:Nữ
  Mục tiêu:Ở góa
  Đến từ:Tìm bạn bè mới
  Chiều cao (cm):405701
  Cân nặng (kg):405701
  Học vấn:405701
  Nữ - Ở góa - 35 tuổi - Cao 160 cm - Nặng 50 kg - Đại học
  Tìm người:Tìm bạn bè mới
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: Bình Minh Đến

  Giới tính:Bình Minh Đến
  Tình trạng:Nam
  Mục tiêu:Đã có gia đình
  Đến từ:Tìm bạn bè mới
  Chiều cao (cm):415356
  Cân nặng (kg):415356
  Học vấn:415356
  Nam - Đã có gia đình - 32 tuổi - Cao 169 cm - Nặng 69 kg - Đại học
  Tìm người:Tìm bạn bè mới
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: Đô˜ Ninh

  Giới tính:Đô˜ Ninh
  Tình trạng:Nam
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):403844
  Cân nặng (kg):403844
  Học vấn:403844
  Nam - Độc thân - 28 tuổi - Cao 170 cm - Nặng 56 kg - Cao đẳng
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: song bien

  Giới tính:song bien
  Tình trạng:Nữ
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):416245
  Cân nặng (kg):416245
  Học vấn:416245
  Nữ - Độc thân - 38 tuổi - Cao 164 cm - Nặng 50 kg - Trung Cấp
  Tìm người:Người yêu lâu dài
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: HangNguyen

  Giới tính:HangNguyen
  Tình trạng:Nữ
  Mục tiêu:Độc thân
  Đến từ:Người yêu lâu dài
  Chiều cao (cm):TP Hồ Chí Minh - Vietnam
  Cân nặng (kg):TP Hồ Chí Minh - Vietnam
  Học vấn:Vietnam
  Người yêu lâu dài
  Tìm người:khó gần nhưng cũng rất dễ gần.
  khó hiểu nhưng cũng rất dễ hiểu.
  đừng bao giờ giả tạo. tôi sẽ phát hiện ra ngay đấy.
  đừng bao giờ vô tâm nếu thật sự xem nhau là bạn.
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Kết bạn: Hell-boy

  Giới tính:Hell-boy
  Tình trạng:Nam
  Mục tiêu:Đã có gia đình
  Đến từ:Người yêu ngắn hạn
  Chiều cao (cm):414343
  Cân nặng (kg):414343
  Học vấn:414343
  Nam - Đã có gia đình - 32 tuổi - Cao 163 cm - Nặng 64 kg - Đại học
  Tìm người:Người yêu ngắn hạn
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »