• Người tìm việc: Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư kỹ thuật

  Họ và tên:Nguyễn Đức Trung
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:09/02/1992
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Quản lý nhóm - giám sát
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Cao đẳng chính quy

  - Đơn vị đào tạo: Cao đẳng kinh tế Cao Thắng

  - Thời gian: Từ tháng 10/2010 đến 10/2013

  - Chuyên ngành: Cơ khí động lực

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình khá

  Chứng chỉ b anh văn

  - Đơn vị đào tạo: Cao đẳng kinh tế Cao Thắng

  - Thời gian: Từ tháng 04/2011 đến 07/2011

  - Chuyên ngành: Anh văn

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Trình độ a tin học, t-tep Toyota, ktv bosch, .....

  - Đơn vị đào tạo: Cao đẳng kinh tế Cao Thắng

  - Thời gian: Từ tháng 10/2010 đến 10/2013

  - Chuyên ngành: Ô tô

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Cao đẳng kinh tế Cao Thắng
  Ngành học:Cơ khí động lực
  Trình độ học vấn:Cao đẳng
  Địa điểm làm việc:Thanh Hóa Hưng Yên TP. HCM Hà Nội
  Mức lương:7 – 10 triệu
  Số năm kinh nghiệm:3 năm
  Tuổi:1992
  Ngành nghề:Cơ khí Chế tạo,Kỹ thuật ứng dụng,Ô tô Xe máy
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên bảo vệ - kỹ thuật

  Họ và tên:Đỗ Văn Nam
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:12/12/1983
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Cử nhân

  - Đơn vị đào tạo: Đại học nông nghiệp hà nội

  - Thời gian: Từ tháng 10/2001 đến 10/2006

  - Chuyên ngành: Cơ điện

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình

  Tốt nghiệp tại trường:Đại học nông nghiệp hà nội
  Ngành học:Cơ điện
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:Đồng Nai Bình Dương TP. HCM
  Mức lương:5 - 7 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Hơn 5 năm
  Tuổi:1983
  Ngành nghề:Cơ khí Chế tạo,Bảo vệ
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên thiết kế và lập trình CNC

  Họ và tên:Trần Bá Thuận
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:24/11/1990
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Đại học

  - Đơn vị đào tạo: Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

  - Thời gian: Từ tháng 08/2012 đến 10/2014

  - Chuyên ngành: Cơ khí - chế tạo

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình khá

  Tốt nghiệp tại trường:Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
  Ngành học:Cơ khí - chế tạo
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:Đồng Nai Bình Dương TP. HCM
  Mức lương:Thỏa thuận
  Số năm kinh nghiệm:2 năm
  Tuổi:1990
  Ngành nghề:Cơ khí Chế tạo
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Kỹ sư cơ khí / Nhân viên kỹ thuật

  Họ và tên:Nguyễn Văn Lực
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:15/01/1990
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Kỹ sư

  - Đơn vị đào tạo: Trường đại học sư phạm kỹ thuật Tp. HCM

  - Thời gian: Từ tháng 09/2008 đến 06/2013

  - Chuyên ngành: Cơ khí động lực

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Trường đại học sư phạm kỹ thuật Tp. HCM
  Ngành học:Cơ khí động lực
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:Bình Dương TP. HCM
  Mức lương:Thỏa thuận
  Số năm kinh nghiệm:2 năm
  Tuổi:1990
  Ngành nghề:Cơ khí Chế tạo,Kỹ thuật,Kỹ thuật ứng dụng
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Kỹ sư cơ khí, lập trình, vận hành máy phay tiện CNC

  Họ và tên:Nguyễn Văn Vượng
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:12/01/1990
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Kỹ sư cơ khí chế tạo máy.

  - Đơn vị đào tạo: Trường Đại học sư phạm kỹ thuật tp.hcm

  - Thời gian: Từ tháng 09/2009 đến 03/2014

  - Chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Trường Đại học sư phạm kỹ thuật tp.hcm
  Ngành học:Cơ khí chế tạo máy
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:Đồng Nai Bình Dương TP. HCM
  Mức lương:7 – 10 triệu
  Số năm kinh nghiệm:1 năm
  Tuổi:1990
  Ngành nghề:Cơ khí Chế tạo,Công nghệ cao,Công nghiệp
  Tình trạng hôn nhân:Đã có gia đình
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Lập trình vận hành máy phay CNC

  Họ và tên:Võ Phú Phong
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:27/12/1992
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Kỹ sư cơ điện tử

  - Đơn vị đào tạo: Đại học Lạc Hồng

  - Thời gian: Từ tháng 09/2010 đến 11/2014

  - Chuyên ngành: Cơ điện tử

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Chứng chỉ vạn hành lập trình CNC căn bản

  - Đơn vị đào tạo: Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TPHCM

  - Thời gian: Từ tháng 07/2013 đến 11/2013

  - Chuyên ngành: Cơ KhÍ

  - Loại tốt nghiệp: Giỏi

  Chứng chỉ Solidworks chính hãng

  - Đơn vị đào tạo: SADC CLUB

  - Thời gian: Từ tháng 06/2013 đến 12/2013

  - Chuyên ngành: Cơ KhÍ

  - Loại tốt nghiệp: Giỏi

  Tốt nghiệp tại trường:Đại học Lạc Hồng
  Ngành học:Cơ điện tử
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:7 – 10 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Dưới 1 năm
  Tuổi:1992
  Ngành nghề:Cơ khí Chế tạo
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên thu ngân, Kế toán

  Họ và tên:Vũ Thị Hoài
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:18/05/1992
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Chứng chỉ tin học

  - Đơn vị đào tạo: Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

  - Thời gian: Từ tháng 06/2010 đến 06/2013

  - Chuyên ngành: Kế toán

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây
  Ngành học:Kế toán
  Trình độ học vấn:Cao đẳng
  Địa điểm làm việc:Hà Nội
  Mức lương:3 - 5 triệu
  Số năm kinh nghiệm:2 năm
  Tuổi:1992
  Ngành nghề:Kế toán Kiểm toán,Hành chính Văn phòng,Bán hàng
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên thu ngân / kế toán / Nhân viên bán hàng

  Họ và tên:Nguyễn Thị Thu Hằng
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:23/09/1993
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Cử nhân

  - Đơn vị đào tạo: Đại học Quy Nhơn

  - Thời gian: Từ tháng 10/2011 đến 06/2015

  - Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Đại học Quy Nhơn
  Ngành học:Tài chính doanh nghiệp
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:Phú Yên Bình Định
  Mức lương:3 - 5 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Dưới 1 năm
  Tuổi:1993
  Ngành nghề:Kế toán Kiểm toán,Bán hàng
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Trình dược viên, nhân viên tư vấn

  Họ và tên:Phạm Hoàng Tuấn
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:05/11/1984
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Dược Sĩ

  - Đơn vị đào tạo: Cao Đẳng Bách Việt

  - Thời gian: Từ tháng 08/2010 đến 10/2014

  - Chuyên ngành: Dược

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình khá

  Tốt nghiệp tại trường:Cao Đẳng Bách Việt
  Ngành học:Dược
  Trình độ học vấn:Cao đẳng
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:5 - 7 triệu
  Số năm kinh nghiệm:2 năm
  Tuổi:1984
  Ngành nghề:Y tế Dược,Bán hàng ,Nhân viên kinh doanh
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên kinh doanh, R&D

  Họ và tên:Lý Ngọc Thanh
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:18/10/1993
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Cử nhân Môi trường

  - Đơn vị đào tạo: ĐH Khoa Học Tự Nhiên TPHCM

  - Thời gian: Từ tháng 09/2011 đến 11/2015

  - Chuyên ngành: Công nghệ môi trường

  - Loại tốt nghiệp: Giỏi

  Tốt nghiệp tại trường:ĐH Khoa Học Tự Nhiên TPHCM
  Ngành học:Công nghệ môi trường
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:5 - 7 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Chưa có kinh nghiệm
  Tuổi:1993
  Ngành nghề:Thực phẩm Đồ uống,Bán hàng ,Nhân viên kinh doanh
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên đại diện bán hàng điện lạnh

  Họ và tên:Hà Quốc Tuyển
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:10/03/1988
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Trung cấp tin học

  - Đơn vị đào tạo: ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh

  - Thời gian: Từ tháng 06/2006 đến 07/2007

  - Chuyên ngành: Khoa học máy tính

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình khá

  Tốt nghiệp tại trường:ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh
  Ngành học:Khoa học máy tính
  Trình độ học vấn:Trung cấp
  Địa điểm làm việc:Gia Lai Đắc Nông Đắc Lắc
  Mức lương:5 - 7 triệu
  Số năm kinh nghiệm:4 năm
  Tuổi:1988
  Ngành nghề:Dịch vụ,Bán hàng ,Nhân viên kinh doanh
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên bán hàng, nhân viên hành chính, nhân viên kế toán

  Họ và tên:Vũ Thị Thu Huyền
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:23/08/1994
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Bằng tốt nghiệp Cao đẳng

  - Đơn vị đào tạo: Trường Cao Đẳng Hàng Hải I

  - Thời gian: Từ tháng 09/2012 đến 06/2015

  - Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

  - Loại tốt nghiệp: Giỏi

  Tốt nghiệp tại trường:Trường Cao Đẳng Hàng Hải I
  Ngành học:Kế toán doanh nghiệp
  Trình độ học vấn:Cao đẳng
  Địa điểm làm việc:Hải Phòng
  Mức lương:3 - 5 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Dưới 1 năm
  Tuổi:1994
  Ngành nghề:Kế toán Kiểm toán,Hành chính Văn phòng,Bán hàng
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên QC/R&D/Cung Ứng/Kinh Doanh

  Họ và tên:Nguyễn Toàn Vũ
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:28/03/1990
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Cử Nhân Công Nghệ Thực Phẩm

  - Đơn vị đào tạo: Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM

  - Thời gian: Từ tháng 10/2008 đến 11/2012

  - Chuyên ngành: Công Nghệ Thực Phẩm

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình

  Tốt nghiệp tại trường:Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM
  Ngành học:Công Nghệ Thực Phẩm
  Trình độ học vấn:Cao đẳng
  Địa điểm làm việc:Đồng Nai Bình Dương TP. HCM
  Mức lương:Thỏa thuận
  Số năm kinh nghiệm:3 năm
  Tuổi:1990
  Ngành nghề:Thực phẩm Đồ uống,Bán hàng
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên kinh doanh.quản lý PG

  Họ và tên:Nguyễn Thị Huyền
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:05/05/1983
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:7 – 10 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Hơn 5 năm
  Tuổi:1983
  Ngành nghề:Marketing PR,Nhân viên kinh doanh
  Tình trạng hôn nhân:Đã có gia đình
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên văn phòng, Lễ tân

  Họ và tên:Hoàng Thị Hương
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:27/07/1988
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Quản lý cấp trung
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Dược sỹ trung cấp

  - Đơn vị đào tạo: Cao đẳng dược phú thọ

  - Thời gian: Từ tháng 08/2008 đến 10/2010

  - Chuyên ngành: Dược phẩm

  - Loại tốt nghiệp: Giỏi

  Tốt nghiệp tại trường:Cao đẳng dược phú thọ
  Ngành học:Dược phẩm
  Trình độ học vấn:Trung cấp
  Địa điểm làm việc:Hà Nội
  Mức lương:3 - 5 triệu
  Số năm kinh nghiệm:5 năm
  Tuổi:1988
  Ngành nghề:Hành chính Văn phòng
  Tình trạng hôn nhân:Đã có gia đình
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên phục vụ, tiếp tân, bán hàng

  Họ và tên:Phạm Thanh Tú
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:17/01/1997
  Hình thức làm việc:Bán thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Chưa có

  - Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  - Thời gian: Từ tháng 01/2011 đến 12/2015

  - Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Ngành học:Ngôn ngữ Anh
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:Bình Dương TP. HCM
  Mức lương:1 - 3 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Chưa có kinh nghiệm
  Tuổi:1997
  Ngành nghề:Sinh viên làm thêm,Làm bán thời gian,Khách sạn Nhà hàng
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Tài xế xe 4-7 chỗ - bảo vệ

  Họ và tên:Nguyễn Văn Niên
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:10/10/1967
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Bằng lái xe hạng B2

  - Đơn vị đào tạo: Trung cấp dạy nghể quân khu 7

  - Thời gian: Từ tháng 03/2005 đến 05/2005

  - Chuyên ngành: Bằng lái xe hạng B2

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Trung cấp dạy nghể quân khu 7
  Ngành học:Bằng lái xe hạng B2
  Trình độ học vấn:Trung học
  Địa điểm làm việc:Long An Bình Dương TP. HCM
  Mức lương:5 - 7 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Hơn 5 năm
  Tuổi:1967
  Ngành nghề:Vận tải Lái xe,Bảo vệ
  Tình trạng hôn nhân:Đã có gia đình
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên bồi bàn

  Họ và tên:Nguyễn Thành Phong
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:04/10/1996
  Hình thức làm việc:Bán thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Bằng tốt nghiệp cấp 3

  - Đơn vị đào tạo: Trường trung học Phổ thông Đa Phúc

  - Thời gian: Từ tháng 05/2010 đến 08/2013

  - Chuyên ngành: Học sinh

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Trường trung học Phổ thông Đa Phúc
  Ngành học:Học sinh
  Trình độ học vấn:Trung học
  Địa điểm làm việc:Hà Nội
  Mức lương:3 - 5 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Dưới 1 năm
  Tuổi:1996
  Ngành nghề:Làm bán thời gian
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Văn phòng kho, Kỹ thuật điện

  Họ và tên:Nguyễn Hoài Đức
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:18/12/1994
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Bằng tốt nghiêp Cao Đẳng

  - Đơn vị đào tạo: Đại học Bách Khoa Hà Nội

  - Thời gian: Từ tháng 08/2012 đến 07/2015

  - Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình khá

  Tốt nghiệp tại trường:Đại học Bách Khoa Hà Nội
  Ngành học:Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
  Trình độ học vấn:Cao đẳng
  Địa điểm làm việc:Hà Nội
  Mức lương:3 - 5 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Chưa có kinh nghiệm
  Tuổi:1994
  Ngành nghề:Điện Điện tử,Kỹ thuật
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên kĩ thuật,gíam sát, tổ trưởng điện công nghiệp, điện công trình

  Họ và tên: Phạm Trung Nghĩa Giới tính: Nam Ngày sinh: 30/01/1983 Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định Cấp bậc mong muốn: Quản lý nhóm - giám sát Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Cao đẳng điện công nghiệp

  - Đơn vị đào tạo: Cao đẳng nghề kinh tế kĩ thuật vinatex nam định

  - Thời gian: Từ tháng 06/2007 đến 07/2010

  - Chuyên ngành: Điện công nghiệp

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Ngoại ngữ: English - Tiếng Anh Tốt nghiệp tại trường: Cao đẳng nghề kinh tế kĩ thuật vinatex nam định Ngành học: Điện công nghiệp Trình độ học vấn: Cao đẳng Địa điểm làm việc: Bình Dương TP. HCM Mức lương: Thỏa thuận Số năm kinh nghiệm: Hơn 5 năm Tuổi: 1983 Ngành nghề: Điện Điện tử,Kỹ thuật Tình trạng hôn nhân: Đã có gia đình
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Kỹ sư chuyên ngành địa chất

  Họ và tên:Nguyễn Văn Sơn
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:21/05/1991
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Kỹ sư

  - Đơn vị đào tạo: Đại học mỏ địa chất

  - Chuyên ngành: Địa chất

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Đại học mỏ địa chất
  Ngành học:Địa chất
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:Nam Định
  Mức lương:Thỏa thuận
  Số năm kinh nghiệm:2 năm
  Tuổi:1991
  Ngành nghề:Xây dựng
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Kỹ thuật làm hồ sơ

  Họ và tên:Hoàng Ngọc Sơn
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:03/09/1987
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Cộng tác viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Kỹ sư cầu đường

  - Đơn vị đào tạo: Đại học giao thông vận tải

  - Thời gian: Từ tháng 08/2006 đến 06/2011

  - Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình khá

  Tốt nghiệp tại trường:Đại học giao thông vận tải
  Ngành học:Xây dựng cầu đường
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:Ninh Bình
  Mức lương:10 – 15 triệu
  Số năm kinh nghiệm:5 năm
  Tuổi:1987
  Ngành nghề:Xây dựng
  Tình trạng hôn nhân:Đã có gia đình
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Chỉ huy trưởng công trường & Quản Lý dự án

  Họ và tên: Lê Ngọc Trác Giới tính: Nam Ngày sinh: 08/02/1971 Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định Cấp bậc mong muốn: Quản lý cấp trung Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Kỹ sư xây dựng

  - Đơn vị đào tạo: Trường đại học Mở- TP. Hồ Chí Minh

  - Thời gian: Từ tháng 09/1995 đến 08/2000

  - Chuyên ngành: Xây dựng nông Thôn

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình khá

  Kỹ Sư xây dựng

  - Đơn vị đào tạo: Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

  - Thời gian: Từ tháng 09/2000 đến 03/2005

  - Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình

  Ngoại ngữ: English - Tiếng Anh Tốt nghiệp tại trường: Trường đại học Mở- TP. Hồ Chí Minh Ngành học: Xây dựng nông Thôn Trình độ học vấn: Đại học Địa điểm làm việc: TP. HCM Mức lương: 15 – 20 triệu Số năm kinh nghiệm: Hơn 5 năm Tuổi: 1971 Ngành nghề: Xây dựng Tình trạng hôn nhân: Đã có gia đình
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên thiết kế/ Giám sát thi công

  Họ và tên:Nguyễn Phi Phong
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:09/05/1982
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Kỹ Sư xây dựng

  - Đơn vị đào tạo: Trường Đại Học Kiến Trúc Tp. Hồ Chi Minh

  - Thời gian: Từ tháng 09/2001 đến 06/2006

  - Chuyên ngành: Dân dụng và công nhiệp

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình khá

  Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoàn thiện công trình

  - Đơn vị đào tạo: CÔNG TY TNHH APAVE CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

  - Thời gian: Từ tháng 09/2011 đến 10/2011

  - Chuyên ngành: Giám sát thi công

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Trường Đại Học Kiến Trúc Tp. Hồ Chi Minh
  Ngành học:Dân dụng và công nhiệp
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:15 – 20 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Hơn 5 năm
  Tuổi:1982
  Ngành nghề:Xây dựng
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »