• Người tìm việc: Chuyên viên dự toán

  Họ và tên:Lê Quốc Tài
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:02/05/1993
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

  - Đơn vị đào tạo: Đại học Giao Thông Vận Tải thành phố Hồ Chí Minh

  - Thời gian: Từ tháng 09/2011 đến 09/2015

  - Chuyên ngành: Kinh Tế Xây Dựng

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Đại học Giao Thông Vận Tải thành phố Hồ Chí Minh
  Ngành học:Kinh Tế Xây Dựng
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:5 - 7 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Dưới 1 năm
  Tuổi:1993
  Ngành nghề:Xây dựng
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Chuyên viên dự toán công trình

  Họ và tên:Phan Thị Trúc Đào
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:31/01/1985
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Xây dựng

  - Đơn vị đào tạo: Cao Đẳng Xây Dựng 3

  - Thời gian: Từ tháng 08/2004 đến 10/2007

  - Chuyên ngành: Xây dựng

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Cao Đẳng Xây Dựng 3
  Ngành học:Xây dựng
  Trình độ học vấn:Cao đẳng
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:7 – 10 triệu
  Số năm kinh nghiệm:5 năm
  Tuổi:1985
  Ngành nghề:Xây dựng
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên bán hàng - bảo vệ

  Họ và tên:Võ Bảo Huy
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:15/03/1993
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  THPT

  - Đơn vị đào tạo: THPT Mỹ Hội Đông

  - Thời gian: Từ tháng 09/2008 đến 05/2011

  - Chuyên ngành: THPT

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:THPT Mỹ Hội Đông
  Ngành học:THPT
  Trình độ học vấn:Trung học
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:3 - 5 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Chưa có kinh nghiệm
  Tuổi:1993
  Ngành nghề:Sinh viên làm thêm,Bán hàng ,Bảo vệ
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên hành chính, marketing, ngân hàng

  Họ và tên:Nguyễn Minh Phương
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:27/12/1993
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian tạm thời
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Cử nhân

  - Đơn vị đào tạo: Đại học kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  - Thời gian: Từ tháng 09/2011 đến 05/2015

  - Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng

  - Loại tốt nghiệp: Giỏi

  Tốt nghiệp tại trường:Đại học kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
  Ngành học:Tài chính- Ngân hàng
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:Hà Nội
  Mức lương:3 - 5 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Dưới 1 năm
  Tuổi:1993
  Ngành nghề:Ngân hàng,Hành chính Văn phòng,Marketing PR
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Quản lý / Giám sát bán hàng

  Họ và tên:Lê Thị Mai Hạnh
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:28/02/1987
  Hình thức làm việc:Khác
  Cấp bậc mong muốn:Quản lý nhóm - giám sát
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Cử nhân

  - Đơn vị đào tạo: Đại học Lao động xã hội

  - Thời gian: Từ tháng 09/2009 đến 08/2013

  - Chuyên ngành: Quản trị nhân sự

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Đại học Lao động xã hội
  Ngành học:Quản trị nhân sự
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:5 - 7 triệu
  Số năm kinh nghiệm:3 năm
  Tuổi:1987
  Ngành nghề:Hành chính Văn phòng,Nhân sự
  Tình trạng hôn nhân:Đã có gia đình
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên quản lý, trợ lý

  Họ và tên:Nguyễn Hoàng Mỹ Phương
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:19/10/1986
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Quản lý cấp trung
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Kỹ sư ngành công nghệ thực phẩm

  - Đơn vị đào tạo: Đại học Kỹ thuật công nghệ HUTECH

  - Thời gian: Từ tháng 05/2008 đến 06/2012

  - Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Đại học Kỹ thuật công nghệ HUTECH
  Ngành học:Công nghệ thực phẩm
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:7 – 10 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Hơn 5 năm
  Tuổi:1986
  Ngành nghề:Thực phẩm Đồ uống,Hành chính Văn phòng,Thư ký Trợ lý
  Tình trạng hôn nhân:Đã có gia đình
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên kinh doanh - văn phòng biết tiếng nhật

  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:01/01/1993
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Cử nhân - tiếng Nhật N3

  - Đơn vị đào tạo: Học viên tài chính

  - Thời gian: Từ tháng 08/2011 đến 06/2015

  - Chuyên ngành: Kế toán

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Học viên tài chính
  Ngành học:Kế toán
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:Đà Nẵng TP. HCM Hà Nội
  Mức lương:1 - 3 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Dưới 1 năm
  Tuổi:1993
  Ngành nghề:Hành chính Văn phòng,Biên Phiên dịch,Nhân viên kinh doanh
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Biên phiên dịch - thư ký - trợ lý

  Họ và tên:Trần Thị Thúy Hằng
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:21/08/1993
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Cử nhân

  - Đơn vị đào tạo: Đại học khoa học xã hội và nhân văn

  - Thời gian: Từ tháng 09/2011 đến 09/2015

  - Chuyên ngành: Ngữ văn Trung Quốc

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Đại học khoa học xã hội và nhân văn
  Ngành học:Ngữ văn Trung Quốc
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:Lâm Đồng Đồng Nai Bình Thuận TP. HCM
  Mức lương:3 - 5 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Chưa có kinh nghiệm
  Tuổi:1993
  Ngành nghề:Hành chính Văn phòng,Làm bán thời gian,Biên Phiên dịch
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên kinh doanh - kế toán kho

  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:22/07/1991
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Xây dựng

  - Đơn vị đào tạo: Cao đẳng xây dựng số 2

  - Thời gian: Từ tháng 09/2010 đến 05/2014

  - Chuyên ngành: Xây dựng

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Cao đẳng xây dựng số 2
  Ngành học:Xây dựng
  Trình độ học vấn:Cao đẳng
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:3 - 5 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Dưới 1 năm
  Tuổi:1991
  Ngành nghề:Bưu chính,Hành chính Văn phòng,Nhân viên kinh doanh
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Thư ký y khoa

  Họ và tên:Nguyễn Thị Tuyết
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:07/06/1992
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Trình độ học vấn:Trung cấp
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:5 - 7 triệu
  Số năm kinh nghiệm:1 năm
  Tuổi:1992
  Ngành nghề:Hành chính Văn phòng,Y tế Dược,Thư ký Trợ lý
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Phó phòng kế toán, Kế toán trưởng, Giám đốc phụ trách tài chính, Trợ lý tổng giám đốc về tài chính

  Họ và tên:Lê Thị Hợi
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:08/09/1983
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Quản lý cấp cao
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Bằng tốt nghiệp

  - Đơn vị đào tạo: Học viện tài chính

  - Thời gian: Từ tháng 09/2001 đến 09/2005

  - Chuyên ngành: 1- tài chính ngân hàng 2-kế toán doanh nghiệp

  - Loại tốt nghiệp: Giỏi

  - Ảnh scan bằng cấp: Tải xuống

  Tốt nghiệp tại trường:Học viện tài chính
  Ngành học:1- tài chính ngân hàng 2-kế toán doanh nghiệp
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:Hà Nam Hà Nội
  Mức lương:15 – 20 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Hơn 5 năm
  Tuổi:1983
  Ngành nghề:Kế toán Kiểm toán
  Tình trạng hôn nhân:Đã có gia đình
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên kế toán, hành chính, ngân hàng

  Họ và tên:Đặng Thị Ngọc Diễm
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:16/08/1993
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Cử nhân Tài Chính

  - Đơn vị đào tạo: Đại học Văn Lang

  - Thời gian: Từ tháng 10/2011 đến 06/2015

  - Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Chứng chỉ Kế toán Doanh nghiệp Thực hành

  - Đơn vị đào tạo: Đại học Kinh tế

  - Thời gian: Từ tháng 06/2015 đến 09/2015

  - Chuyên ngành: Kế toán

  - Loại tốt nghiệp: Giỏi

  Tin học văn phòng B

  - Đơn vị đào tạo: Đại học quốc gia TPHCM

  - Thời gian: Từ tháng 03/2014 đến 05/2014

  - Chuyên ngành: Tin học

  - Loại tốt nghiệp: Xuất sắc

  Tốt nghiệp tại trường:Đại học Văn Lang
  Ngành học:Tài Chính - Ngân Hàng
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:Thỏa thuận
  Số năm kinh nghiệm:Dưới 1 năm
  Tuổi:1993
  Ngành nghề:Ngân hàng,Kế toán Kiểm toán,Hành chính Văn phòng
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Chuyên viên/ Nhân viên kế toán

  Họ và tên:Đinh Thị Thanh Thủy
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:28/11/1981
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Cử nhân kế toán

  - Đơn vị đào tạo: Đại học Thương Mại

  - Thời gian: Từ tháng 09/2005 đến 05/2007

  - Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình

  Cử nhân kế toán doanh nghiệp

  - Đơn vị đào tạo: Trường ĐH Marketing

  - Thời gian: Từ tháng 09/2000 đến 06/2003

  - Chuyên ngành: kế toán

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình khá

  Cử nhân kế toán

  - Đơn vị đào tạo: ĐH Thương Mại

  - Thời gian: Từ tháng 09/2005 đến 06/2007

  - Chuyên ngành: kế toán

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình

  cử nhân kế toán

  - Đơn vị đào tạo: ĐH Marketting

  - Thời gian: Từ tháng 09/2000 đến 06/2003

  - Chuyên ngành: kế toán

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình khá

  Học khai báo thuế và sổ sách kế toán bằng chứng từ thực tế

  - Đơn vị đào tạo: Cty TNHH Tư Vấn và Kế Toán Thành Trí

  - Thời gian: Từ tháng 04/2015 đến 05/2015

  - Chuyên ngành: kế toán

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Cử nhân kế toán

  - Đơn vị đào tạo: ĐH Thương Mại

  - Thời gian: Từ tháng 08/2005 đến 06/2007

  - Chuyên ngành: kế toán

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình

  Cử nhân kế toán

  - Đơn vị đào tạo: ĐH Marketting

  - Thời gian: Từ tháng 09/2000 đến 06/2003

  - Chuyên ngành: kế toán

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình khá

  Học khai báo thuế và sổ sách kế toán bằng chứng từ thực tế

  - Đơn vị đào tạo: Cty TNHH Tư Vấn và Kế Toán Thành Trí

  - Thời gian: Từ tháng 04/2015 đến 05/2015

  - Chuyên ngành: kế toán

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Đại học Thương Mại
  Ngành học:Kế toán doanh nghiệp
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:Thỏa thuận
  Số năm kinh nghiệm:Hơn 5 năm
  Tuổi:1981
  Ngành nghề:Kế toán Kiểm toán
  Tình trạng hôn nhân:Đã có gia đình
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên kinh doanh - tư vấn

  Họ và tên:Văn Thị Hồng Thương
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:20/08/1990
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Quản trị kinh doanh

  - Đơn vị đào tạo: Cao đẳng công nghệ Thủ Đức

  - Thời gian: Từ tháng 09/2011 đến 10/2013

  - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Cao đẳng công nghệ Thủ Đức
  Ngành học:Quản trị kinh doanh
  Trình độ học vấn:Cao đẳng
  Địa điểm làm việc:Bình Dương TP. HCM
  Mức lương:5 - 7 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Dưới 1 năm
  Tuổi:1990
  Ngành nghề:Hành chính Văn phòng,Bán hàng ,Nhân viên kinh doanh
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên kinh doanh máy

  Họ và tên:Nguyễn Phúc Thảo
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:20/01/1985
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Kỹ sư

  - Đơn vị đào tạo: Đại học giao thông vận tải TPHCM

  - Thời gian: Từ tháng 09/2004 đến 07/2009

  - Chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình khá

  Tốt nghiệp tại trường:Đại học giao thông vận tải TPHCM
  Ngành học:Cơ khí chế tạo máy
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:Quảng Nam Đà Nẵng
  Mức lương:Thỏa thuận
  Số năm kinh nghiệm:Hơn 5 năm
  Tuổi:1985
  Ngành nghề:Nhân viên kinh doanh
  Tình trạng hôn nhân:Đã có gia đình
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên kinh doanh, hành chính nhân sự

  Họ và tên:Nguyễn Tấn Bình
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:10/07/1993
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Trình độ học vấn:Cao đẳng
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:3 - 5 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Dưới 1 năm
  Tuổi:1993
  Ngành nghề:Quản trị kinh doanh,Nhân viên kinh doanh
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên kế toán nội bộ, Kế toán bán hàng, Nhân sự

  Họ và tên:Đào Thị Hằng
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:25/10/1993
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Chứng chỉ tiếng Anh B1

  - Đơn vị đào tạo: Viện ĐH Mở Hà Nội

  - Thời gian: Từ tháng 09/2011 đến 05/2015

  - Chuyên ngành: Tài Chính Doanh Nghiệp

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Viện ĐH Mở Hà Nội
  Ngành học:Tài Chính Doanh Nghiệp
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:Hà Nội
  Mức lương:5 - 7 triệu
  Số năm kinh nghiệm:1 năm
  Tuổi:1993
  Ngành nghề:Kế toán Kiểm toán,Nhân sự,Nhân viên kinh doanh
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhận viên kỹ thuật, nhân viên kinh doanh

  Họ và tên:Phạm Thanh Hải
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:14/02/1991
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Bằng tốt nghiệp

  - Đơn vị đào tạo: Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

  - Thời gian: Từ tháng 10/2011 đến 12/2014

  - Chuyên ngành: Điện Tử Viễn Thông

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình khá

  Tốt nghiệp tại trường:Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
  Ngành học:Điện Tử Viễn Thông
  Trình độ học vấn:Cao đẳng
  Địa điểm làm việc:Hà Nội
  Mức lương:5 - 7 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Dưới 1 năm
  Tuổi:1991
  Ngành nghề:Điện tử viễn thông,Nhân viên kinh doanh
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên giám sát nhà hàng, phục vụ

  Họ và tên:Hồ Đức Sơn
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:19/02/1977
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Trình độ học vấn:Không yêu cầu
  Địa điểm làm việc:Đồng Nai
  Mức lương:Thỏa thuận
  Số năm kinh nghiệm:Hơn 5 năm
  Tuổi:1977
  Ngành nghề:Khách sạn Nhà hàng
  Tình trạng hôn nhân:Đã có gia đình
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên kĩ thuật hóa học

  Họ và tên:Trần Thái Hoàng
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:29/10/1993
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Bằng Kĩ sư công nghệ hóa học

  - Đơn vị đào tạo: Đại học Công nghiệp Hà Nội

  - Thời gian: Từ tháng 10/2011 đến 05/2015

  - Chuyên ngành: Công nghệ kĩ thuật hóa học

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Đại học Công nghiệp Hà Nội
  Ngành học:Công nghệ kĩ thuật hóa học
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:Hà Nội
  Mức lương:Thỏa thuận
  Số năm kinh nghiệm:Dưới 1 năm
  Tuổi:1993
  Ngành nghề:Hoá học Sinh học
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên sữa chữa điện thoại di động

  Họ và tên:Nguyễn Hoàng Vương
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:05/08/1990
  Hình thức làm việc:Theo hợp đồng tư vấn
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Trình độ học vấn:Không yêu cầu
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:Thỏa thuận
  Số năm kinh nghiệm:Chưa có kinh nghiệm
  Tuổi:1990
  Ngành nghề:Điện Điện tử
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Kỹ thuật viên chuyên nghiệp

  Họ và tên:Lê Văn Hậu
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:24/08/1994
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Quản lý nhóm - giám sát
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Cao Đẳng Chính Quy

  - Đơn vị đào tạo: Cao Đẳng Nghề Quy Nhơn

  - Thời gian: Từ tháng 08/2012 đến 08/2015

  - Chuyên ngành: Điện Tử Công Nghiệp

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Cao Đẳng Nghề Quy Nhơn
  Ngành học:Điện Tử Công Nghiệp
  Trình độ học vấn:Cao đẳng
  Địa điểm làm việc:Đồng Nai Bình Dương
  Mức lương:7 – 10 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Chưa có kinh nghiệm
  Tuổi:1994
  Ngành nghề:Điện Điện tử,Kỹ thuật ứng dụng
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Kỹ thuật điện chuyên sâu

  Họ và tên:Giáp Thanh Kính
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:06/08/1993
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Quản lý nhóm - giám sát
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Kỹ sư

  - Đơn vị đào tạo: Cao đẳng công nghiệp Huế

  - Thời gian: Từ tháng 10/2011 đến 10/2014

  - Chuyên ngành: Kỹ thật điện

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Cao đẳng công nghiệp Huế
  Ngành học:Kỹ thật điện
  Trình độ học vấn:Cao đẳng
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:5 - 7 triệu
  Số năm kinh nghiệm:1 năm
  Tuổi:1993
  Ngành nghề:Điện Điện tử
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Kỹ sư xây dựng, giám sát hiện trường

  Họ và tên:Đỗ Văn Vỵ
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:17/08/1988
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Kỹ sư xây dựng

  - Đơn vị đào tạo: Đại học xây dựng

  - Thời gian: Từ tháng 09/2010 đến 07/2013

  - Chuyên ngành: Xây dựng DD&CN

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình

  Cử nhân cao đẳng

  - Đơn vị đào tạo: Cao đẳng xây dựng số 1

  - Thời gian: Từ tháng 09/2007 đến 07/2010

  - Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Đại học xây dựng
  Ngành học:Xây dựng DD&CN
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:Toàn quốc Nam Định Hà Nội
  Mức lương:7 – 10 triệu
  Số năm kinh nghiệm:2 năm
  Tuổi:1988
  Ngành nghề:Xây dựng
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »