• Người tìm việc: Nhân viên hành chính, Nhân viên kinh doanh, Nhân viên nhà hàng/khách sạn

  Họ và tên:Nguyễn Thị Liễu
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:16/12/1994
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Chứng chỉ: Ngoại Ngữ, Tin học Văn phòng, Văn thư, Quản trị Văn phòng,

  - Đơn vị đào tạo: Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội

  - Thời gian: Từ tháng 09/2012 đến 08/2015

  - Chuyên ngành: Văn Thư - Lưu Trữ

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội
  Ngành học:Văn Thư - Lưu Trữ
  Trình độ học vấn:Cao đẳng
  Địa điểm làm việc:Hà Nội
  Mức lương:3 - 5 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Dưới 1 năm
  Tuổi:1994
  Ngành nghề:Hành chính Văn phòng,Khách sạn Nhà hàng,Nhân viên kinh doanh
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên thu ngân, hành chính văn phòng

  Họ và tên:Trần Thị Mây
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:20/07/1992
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Trình độ học vấn:Cao đẳng
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:Thỏa thuận
  Số năm kinh nghiệm:1 năm
  Tuổi:1992
  Ngành nghề:Hành chính Văn phòng
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên văn phòng - thư ký

  Họ và tên:Đỗ Thị Nga
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:08/01/1991
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Cử nhân

  - Đơn vị đào tạo: Đại học sư phạm kỹ thuật

  - Thời gian: Từ tháng 09/2009 đến 07/2013

  - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Đại học sư phạm kỹ thuật
  Ngành học:Quản trị kinh doanh
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:5 - 7 triệu
  Số năm kinh nghiệm:1 năm
  Tuổi:1991
  Ngành nghề:Dịch vụ,Hành chính Văn phòng,Báo chí Truyền hình
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Kế toán, thư ký kinh doanh, hành chánh văn phòng

  Họ và tên:Trần Thị Trúc Linh
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:28/07/1983
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Trung cấp

  - Đơn vị đào tạo: Cao Đẳng Tài Chính Kế toán IV

  - Thời gian: Từ tháng 09/2003 đến 10/2005

  - Chuyên ngành: Kế toán tài chính

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình khá

  Cử nhân kế toán

  - Đơn vị đào tạo: ĐH Kỹ thuật công nghệ

  - Thời gian: Từ tháng 10/2010 đến 05/2012

  - Chuyên ngành: Kế toán tài chính

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Cao Đẳng Tài Chính Kế toán IV
  Ngành học:Kế toán tài chính
  Trình độ học vấn:Cao đẳng
  Địa điểm làm việc:Đồng Nai Bình Dương TP. HCM
  Mức lương:5 - 7 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Hơn 5 năm
  Tuổi:1983
  Ngành nghề:Kế toán Kiểm toán,Hành chính Văn phòng,Nhân viên kinh doanh
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Kế toán kho, Kế toán bán hàng

  Họ và tên:Nguyễn Thị Lý
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:01/08/1989
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Bằng tốt nghiệp

  - Đơn vị đào tạo: Cao đẳng kinh tế

  - Chuyên ngành: Kế toán

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Bằng tốt nghiệp

  - Đơn vị đào tạo: Cao đẳng kinh tế

  - Chuyên ngành: Kế toán

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Cao đẳng kinh tế
  Ngành học:Kế toán
  Trình độ học vấn:Cao đẳng
  Địa điểm làm việc:Nghệ An
  Mức lương:Thỏa thuận
  Số năm kinh nghiệm:3 năm
  Tuổi:1989
  Ngành nghề:Kế toán Kiểm toán
  Tình trạng hôn nhân:Đã có gia đình
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Kế toán công nợ /Điều phối và theo dõi đơn hàng /Admin văn phòng..

  Họ và tên:Thi Lệ
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:03/06/1983
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Kế toán

  - Đơn vị đào tạo: Trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM

  - Thời gian: Từ tháng 08/2012 đến 09/2015

  - Chuyên ngành: Kế toán

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình

  Kế toán - tin

  - Đơn vị đào tạo: Cao đẳng Tài Chính Hải Quan

  - Thời gian: Từ tháng 05/2005 đến 08/2008

  - Chuyên ngành: Kế Toán

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình

  Tốt nghiệp tại trường:Trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM
  Ngành học:Kế toán
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:5 - 7 triệu
  Số năm kinh nghiệm:5 năm
  Tuổi:1983
  Ngành nghề:Kế toán Kiểm toán,Vật tư Thiết bị,Thư ký Trợ lý
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Kế toán viên, nhân viên hành chính, nhân viên xuất nhập khẩu

  Họ và tên:Nguyễn Thị Hạnh
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:20/08/1992
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Chứng chỉ tin học,chứng chỉ tiếng anh toeic

  - Đơn vị đào tạo: Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

  - Thời gian: Từ tháng 01/2014 đến 05/2014

  - Chuyên ngành: Kế toán -kiểm toán

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
  Ngành học:Kế toán -kiểm toán
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:Hà Nội
  Mức lương:Thỏa thuận
  Số năm kinh nghiệm:2 năm
  Tuổi:1992
  Ngành nghề:Kế toán Kiểm toán,Hành chính Văn phòng,Xuất,nhập khẩu
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên văn phòng, trợ lý, thủ kho

  Họ và tên:Phạm Trọng Tiệp
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:12/06/1988
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Cử nhân

  - Đơn vị đào tạo: Đại học khoa học Huế

  - Thời gian: Từ tháng 09/2007 đến 09/2011

  - Chuyên ngành: Hóa học

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình khá

  Tốt nghiệp tại trường:Đại học khoa học Huế
  Ngành học:Hóa học
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:Bình Dương TP. HCM
  Mức lương:5 - 7 triệu
  Số năm kinh nghiệm:2 năm
  Tuổi:1988
  Ngành nghề:Bưu chính,Kế toán Kiểm toán,Hành chính Văn phòng
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên văn phòng, nhân viên kế toán nội bộ, nhân viên chăm sóc khách hàng

  Họ và tên:Trần Thị Ly
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:04/12/1990
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Bằng Cử Nhân

  - Đơn vị đào tạo: Đại học kinh tế & Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

  - Thời gian: Từ tháng 09/2008 đến 07/2012

  - Chuyên ngành: Kinh tế

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  - Ảnh scan bằng cấp: Tải xuống

  Tốt nghiệp tại trường:Đại học kinh tế & Quản trị kinh doanh Thái Nguyên
  Ngành học:Kinh tế
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:Hà Nội
  Mức lương:3 - 5 triệu
  Số năm kinh nghiệm:2 năm
  Tuổi:1990
  Ngành nghề:Dịch vụ,Kế toán Kiểm toán,Kế toán tài chính,Kế toán quản trị,Kế toán thuế,Kiểm toán,kế toán ngân hàng,kế toán kho,Thu ngân,Thủ quỹ,Hành chính Văn phòng
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Lễ tân khách sạn

  Họ và tên:Trương Ngọc Thụ
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:20/10/1991
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Cử nhân

  - Đơn vị đào tạo: Đại học Thành Tây

  - Thời gian: Từ tháng 09/2009 đến 07/2013

  - Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình khá

  Tốt nghiệp tại trường:Đại học Thành Tây
  Ngành học:Tài chính ngân hàng
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:5 - 7 triệu
  Số năm kinh nghiệm:2 năm
  Tuổi:1991
  Ngành nghề:Khách sạn Nhà hàng
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Tổ trưởng, nhân viên nhà hàng - khách sạn

  Họ và tên:Nguyễn Đức Mạnh
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:20/01/1993
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Quản lý nhóm - giám sát
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Khá

  - Đơn vị đào tạo: Cao đẳng du lịch Hà Nội

  - Thời gian: Từ tháng 10/2011 đến 07/2014

  - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh nhà hàng khách sạn

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Cao đẳng du lịch Hà Nội
  Ngành học:Quản trị kinh doanh nhà hàng khách sạn
  Trình độ học vấn:Cao đẳng
  Địa điểm làm việc:Hà Nội
  Mức lương:5 - 7 triệu
  Số năm kinh nghiệm:1 năm
  Tuổi:1993
  Ngành nghề:Khách sạn Nhà hàng
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Lái xe du lịch 4 đến 9 chổ

  Họ và tên:Nguyễn Thanh Hải
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:02/05/1980
  Hình thức làm việc:Theo hợp đồng tư vấn
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Chứng chỉ

  - Đơn vị đào tạo: Trung tâm đào tạo lái xe

  - Thời gian: Từ tháng 08/2001 đến 07/2015

  - Chuyên ngành: Lái xe dấu C

  - Loại tốt nghiệp: Giỏi

  Tốt nghiệp tại trường:Trung tâm đào tạo lái xe
  Ngành học:Lái xe dấu C
  Trình độ học vấn:Không yêu cầu
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:5 - 7 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Hơn 5 năm
  Tuổi:1980
  Ngành nghề:Vận tải Lái xe
  Tình trạng hôn nhân:Đã có gia đình
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Tài xế lái xe

  Họ và tên:Phạm Văn Phụng
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:14/08/1988
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Bằng lái xe dấu D

  - Đơn vị đào tạo: Trung tâm đào tạo lái xe

  - Chuyên ngành: Bằng lái xe dấu D

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình khá

  Tốt nghiệp tại trường:Trung tâm đào tạo lái xe
  Ngành học:Bằng lái xe dấu D
  Trình độ học vấn:Không yêu cầu
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:Thỏa thuận
  Số năm kinh nghiệm:4 năm
  Tuổi:1988
  Ngành nghề:Vận tải Lái xe
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên bán hàng / Tổ chức sự kiện

  Họ và tên:Phạm Phan Tấn Bảo
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:24/11/1995
  Hình thức làm việc:Bán thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:3 - 5 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Chưa có kinh nghiệm
  Tuổi:1995
  Ngành nghề:Sinh viên làm thêm,Làm bán thời gian,Tổ chức sự kiện Quà tặng
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Làm việc bán thời gian

  Họ và tên:Võ Thị Yến Nhi
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:15/03/1992
  Hình thức làm việc:Bán thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Trình độ học vấn:Cao đẳng
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:3 - 5 triệu
  Số năm kinh nghiệm:1 năm
  Tuổi:1992
  Ngành nghề:Làm bán thời gian
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Cộng tác viên nội dung, đăng tin tại nhà

  Họ và tên:Trần Thành Đạt
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:19/09/1991
  Hình thức làm việc:Bán thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Cộng tác viên
  Trình độ học vấn:Không yêu cầu
  Địa điểm làm việc:Hà Nội
  Mức lương:Thỏa thuận
  Số năm kinh nghiệm:Dưới 1 năm
  Tuổi:1991
  Ngành nghề:Làm bán thời gian
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên bán vé, kiểm soát vé rạp chiếu phim

  Họ và tên:Hoàng Ngọc Như Phúc
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:27/08/1996
  Hình thức làm việc:Theo hợp đồng tư vấn
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Trình độ học vấn:Cao đẳng
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:3 - 5 triệu
  Số năm kinh nghiệm:1 năm
  Tuổi:1996
  Ngành nghề:Làm bán thời gian
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên bảo trì điện, nhân viên vận hành máy

  Họ và tên:Đào Thế Nhân
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:18/12/1984
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Trung học chuyên nghiệp

  - Đơn vị đào tạo: Cao đẳng điện lực miền trung

  - Thời gian: Từ tháng 09/2003 đến 09/2005

  - Chuyên ngành: Hệ thống điện

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Cao đẳng điện lực miền trung
  Ngành học:Hệ thống điện
  Trình độ học vấn:Trung cấp
  Địa điểm làm việc:Bình Dương
  Mức lương:7 – 10 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Dưới 1 năm
  Tuổi:1984
  Ngành nghề:Điện Điện tử
  Tình trạng hôn nhân:Đã có gia đình
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Kỹ sư điện tử / Kỹ sư bảo trì

  Họ và tên:Trần Quốc Bảo
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:13/02/1994
  Hình thức làm việc:Thực tập
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Trình độ học vấn:Cao đẳng
  Địa điểm làm việc:Đồng Nai Bình Thuận Bình Dương TP. HCM
  Mức lương:3 - 5 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Chưa có kinh nghiệm
  Tuổi:1994
  Ngành nghề:Điện Điện tử
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên quản lý sản xuất - Nhân viên kế hoạch

  Họ và tên:Nguyễn Thị Phương
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:20/05/1985
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:Bình Dương
  Mức lương:7 – 10 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Hơn 5 năm
  Tuổi:1985
  Ngành nghề:Điện Điện tử
  Tình trạng hôn nhân:Đã có gia đình
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên Kỹ thuật, Thiết kế cơ khí, Giám sát Kỹ thuật-chất lượng

  Họ và tên:Tăng Văn Bảo
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:17/09/1992
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Kỹ sư cơ khí

  - Đơn vị đào tạo: Đại Học Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh

  - Thời gian: Từ tháng 09/2010 đến 09/2015

  - Chuyên ngành: Mya xây dựng

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình khá

  Tốt nghiệp tại trường:Đại Học Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh
  Ngành học:Mya xây dựng
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:Miền Nam TP. HCM
  Mức lương:Thỏa thuận
  Số năm kinh nghiệm:1 năm
  Tuổi:1992
  Ngành nghề:Cơ khí Chế tạo,Kỹ thuật,Xây dựng
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Cán bộ kỹ thuật làm hồ sơ xây dựng

  Họ và tên:Đặng Viết Khánh
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:16/12/1987
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Kỹ sư công trình

  - Đơn vị đào tạo: Đại học Thủy Lợi Hà Nội

  - Thời gian: Từ tháng 08/2006 đến 03/2011

  - Chuyên ngành: Thủy Lợi- Thủy Điện - Xây Dựng

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Tốt nghiệp tại trường:Đại học Thủy Lợi Hà Nội
  Ngành học:Thủy Lợi- Thủy Điện - Xây Dựng
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:Đồng Nai Bình Dương TP. HCM
  Mức lương:Thỏa thuận
  Số năm kinh nghiệm:4 năm
  Tuổi:1987
  Ngành nghề:Xây dựng
  Tình trạng hôn nhân:Đã có gia đình
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên kế toán , hành chánh

  Họ và tên:Nguyễn Thị Quỳnh
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:04/05/1973
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Cử nhân

  - Đơn vị đào tạo: Đại học kinh tế TPHCM

  - Thời gian: Từ tháng 09/2006 đến 09/2010

  - Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình

  Tốt nghiệp tại trường:Đại học kinh tế TPHCM
  Ngành học:Kế toán kiểm toán
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:Thỏa thuận
  Số năm kinh nghiệm:Hơn 5 năm
  Tuổi:1973
  Ngành nghề:Hành chính Văn phòng
  Tình trạng hôn nhân:Đã có gia đình
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên văn phòng/ Giao dịch khách hàng

  Họ và tên:Trương Thị Huyền Trang
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:10/01/1990
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng

  - Đơn vị đào tạo: Cao đẳng KTCN Vạn Xuân

  - Thời gian: Từ tháng 09/1999 đến 08/2012

  - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình khá

  Tốt nghiệp tại trường:Cao đẳng KTCN Vạn Xuân
  Ngành học:Quản trị kinh doanh
  Trình độ học vấn:Cao đẳng
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:5 - 7 triệu
  Số năm kinh nghiệm:2 năm
  Tuổi:1990
  Ngành nghề:Mỹ phẩm Trang sức,Hành chính Văn phòng,Thời trang
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »