• Sản phẩm: Standa 15 KVA DR - 90V~250V

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:7600000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Standa
  Kích thước đánh bóng
  90V - 250V
  Chiều rộng lốp
  15
  Áp suất khí làm việc
  -5oC-40oC
  Trọng lượng (Kg)
  1 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Standa 3 pha 20 KVA

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:10560000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Standa
  Kích thước đánh bóng
  260V ~ 430V
  Chiều rộng lốp
  20
  Áp suất khí làm việc
  -5oC-40oC
  Trọng lượng (Kg)
  3 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Standard 20KVA 3PHA

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:10900000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Standard
  Kích thước đánh bóng
  260V ~ 430V
  Chiều rộng lốp
  20
  Trọng lượng (Kg)
  3 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Standa 3 pha 150 KVA

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:88000000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Standa
  Kích thước đánh bóng
  260V - 415V
  Chiều rộng lốp
  150
  Áp suất khí làm việc
  -5oC-40oC
  Trọng lượng (Kg)
  3 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Standa 10 KVA SH - 150V~250V

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:3600000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Standa
  Kích thước đánh bóng
  150(130V) - 250V
  Chiều rộng lốp
  10
  Áp suất khí làm việc
  -5oC-40oC
  Trọng lượng (Kg)
  1 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Standa 4 KVA DR I - 50V~250V

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:2356000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Standa
  Kích thước đánh bóng
  50V - 240V
  Chiều rộng lốp
  4
  Áp suất khí làm việc
  -5oC-40oC
  Trọng lượng (Kg)
  1 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Lioa 20KVA-50v~240v

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:13500000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  150(130V) - 250V
  Chiều rộng lốp
  20
  Áp suất khí làm việc
  5oC ~ 40oC
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Lioa NM-20000

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:10500000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  150(130V) - 250V
  Chiều rộng lốp
  20
  Trọng lượng (Kg)
  1 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Lioa 3A102380

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:300989000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  304V ~ 456V
  Chiều rộng lốp
  1000
  Trọng lượng (Kg)
  3 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Lioa NL-150000W/3

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:73000000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  304V ~ 420V
  Chiều rộng lốp
  150
  Trọng lượng (Kg)
  3 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Lioa 3A301380

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:189600000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  304V ~ 456V
  Chiều rộng lốp
  300
  Trọng lượng (Kg)
  3 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: LIOA AVS 30 3KVA

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:5970000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  200V - 220V
  Chiều rộng lốp
  3
  Trọng lượng (Kg)
  3 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Lioa NL-45000W

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:28100000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  260V ~ 430V
  Chiều rộng lốp
  45
  Trọng lượng (Kg)
  3 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Lioa NL-30000W

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:17000000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  260V ~ 430V
  Chiều rộng lốp
  30
  Trọng lượng (Kg)
  3 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Lioa 3KVA-90v~240v

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:1864000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  150(130V) - 250V
  Chiều rộng lốp
  3
  Áp suất khí làm việc
  5oC ~ 40oC
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: LIOA - 5KVA - NMS5000

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:1900000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  150(130V) - 250V
  Chiều rộng lốp
  5
  Trọng lượng (Kg)
  1 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: LIOA - 1KVA - NMS1000

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:869000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  150(130V) - 250V
  Chiều rộng lốp
  1
  Trọng lượng (Kg)
  1 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: LIOA - 10KVA - NMS10000

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:4108000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  150(130V) - 250V
  Chiều rộng lốp
  10
  Trọng lượng (Kg)
  1 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Lioa NL-60000W

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:30000000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  260V ~ 430V
  Chiều rộng lốp
  60
  Trọng lượng (Kg)
  3 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Lioa NL-200000W/3

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:124000000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  304V ~ 420V
  Chiều rộng lốp
  200
  Trọng lượng (Kg)
  3 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: LiOA DRI-10000 IC

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:5405000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  90V - 240V
  Chiều rộng lốp
  10
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: LiOA DRI-5000 IC

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:2900000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Trọng lượng (Kg)
  1 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Standard 10KVA DR

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:4690000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Standard
  Kích thước đánh bóng
  90V - 250V
  Chiều rộng lốp
  10
  Trọng lượng (Kg)
  1 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Ổn áp RULER 25KVA (150-250V)

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:8699000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Ruler
  Kích thước đánh bóng
  50V ~ 250V
  Chiều rộng lốp
  25
  Trọng lượng (Kg)
  1 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »