• Sản phẩm: Lioa 300KVA 3 phases

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:159900000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  150(130V) - 250V
  Chiều rộng lốp
  300
  Áp suất khí làm việc
  5oC ~ 40oC
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: LIOA 3KVA 3 phases

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:3540000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  100V - 140V
  Chiều rộng lốp
  3
  Áp suất khí làm việc
  -5oC ~ 40oC
  Trọng lượng (Kg)
  3 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Ổn áp Lioa 25KVA-150v(130 v)~250v Kiểu có bảo vệ quá

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:10500000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  150(130V) - 250V
  Chiều rộng lốp
  25
  Áp suất khí làm việc
  -5oC ~ 40oC
  Trọng lượng (Kg)
  1 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Lioa 400KVA 3 phases

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:198900000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  150(130V) - 250V
  Chiều rộng lốp
  400
  Áp suất khí làm việc
  5oC ~ 40oC
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Lioa NL-500000W/3

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:339999000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  304V ~ 420V
  Chiều rộng lốp
  500
  Trọng lượng (Kg)
  3 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: L3S, 3KVA(90~250V)-Thông dụng

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:1880000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  90V - 250V
  Chiều rộng lốp
  3
  Áp suất khí làm việc
  -5oC ~ 40oC
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: L50S, 50KVA(150~250V)-Thông dụng

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:21000000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  150(130V) - 250V
  Chiều rộng lốp
  50
  Áp suất khí làm việc
  -5oC ~ 40oC
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: LIOA - 3KVA - DRI3000

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:1800000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  90V - 250V
  Chiều rộng lốp
  3
  Trọng lượng (Kg)
  1 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Lioa 2KVA-90v~240v

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:700000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  90V - 240V
  Chiều rộng lốp
  2
  Trọng lượng (Kg)
  1 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Lioa SH2000

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:1370000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  150(130V) - 250V
  Chiều rộng lốp
  2
  Trọng lượng (Kg)
  1 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Standa 30 KVA SH - 150V~250V

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:14500000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Standa
  Kích thước đánh bóng
  150(130V) - 250V
  Chiều rộng lốp
  30
  Áp suất khí làm việc
  -5oC-40oC
  Trọng lượng (Kg)
  1 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Standa 15 KVA SH - 150V~250V

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:6200000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Standa
  Kích thước đánh bóng
  150(130V) - 250V
  Chiều rộng lốp
  15
  Áp suất khí làm việc
  -5oC-40oC
  Trọng lượng (Kg)
  1 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Standa 10 KVA DR I - 50V~250V

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:5088000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Standa
  Kích thước đánh bóng
  50V - 240V
  Chiều rộng lốp
  10
  Áp suất khí làm việc
  -5oC-40oC
  Trọng lượng (Kg)
  1 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Standa 5 KVA SH - 150V~250V

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:1990000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Standa
  Kích thước đánh bóng
  150(130V) - 250V
  Chiều rộng lốp
  5
  Áp suất khí làm việc
  -5oC-40oC
  Trọng lượng (Kg)
  1 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Lioa NM-10000

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:4150000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  150(130V) - 250V
  Chiều rộng lốp
  10
  Trọng lượng (Kg)
  1 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: LIOA 45KVA 3 phases

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:27000000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  150(130V) - 250V
  Chiều rộng lốp
  45
  Áp suất khí làm việc
  -5oC ~ 40oC
  Trọng lượng (Kg)
  3 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Lioa 25KVA 3 phases

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:22900000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  150(130V) - 250V
  Chiều rộng lốp
  25
  Áp suất khí làm việc
  5oC ~ 40oC
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Lioa 30KVA-130V(150v)~250v

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:12999000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  150(130V) - 250V
  Chiều rộng lốp
  30
  Trọng lượng (Kg)
  1 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Ổn áp Lioa 20KVA-150v(130v)~250v

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:8409000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  150(130V) - 250V
  Chiều rộng lốp
  20
  Áp suất khí làm việc
  -5oC ~ 40oC
  Trọng lượng (Kg)
  1 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Ổn áp Lioa 10KVA-90v~240v Kiểu có bảo vệ quá áp

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:4400000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  90V - 240V
  Chiều rộng lốp
  10
  Áp suất khí làm việc
  -5oC ~ 40oC
  Trọng lượng (Kg)
  1 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Ổn áp 1 pha Sutudo 1KVA

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:1088000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Sutudo
  Kích thước đánh bóng
  60V - 240V
  Chiều rộng lốp
  1
  Trọng lượng (Kg)
  1 pha
  Điện áp
  Đang cập nhật
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Servo Robot 1 Phase 15KVA 90V-240V

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:8175000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Robot
  Kích thước đánh bóng
  90V - 240V
  Chiều rộng lốp
  15
  Trọng lượng (Kg)
  1 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: Ổn áp Lioa 50KVA-150v(130v)~250v

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:21349000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  150(130V) - 250V
  Chiều rộng lốp
  50
  Áp suất khí làm việc
  -5oC ~ 40oC
  Trọng lượng (Kg)
  1 pha
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Sản phẩm: LIOA - 2KVA - SH2000

  Loại sản phẩm:Ổn áp
  Giá tham khảo:600000
  Tính năng sản phẩm:
  Hãng sản xuất
  Lioa
  Kích thước đánh bóng
  150(130V) - 250V
  Chiều rộng lốp
  2
  Trọng lượng (Kg)
  1 pha
  Loại thẻ nhớ
  49 ~ 62Hz
  Điện áp
  Việt Nam
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »