• Thực phẩm chức năng: TINH DẦUHOA NHÀI (HOA LÀI)

  Cách dùng:Xem hướng dẫn chi tiết (bên trên)
  Xuất xứ:Ấn Độ
  Dạng bào chế:Tinh dầu nguyên chất
  Thành phần:Tinh Dầu Nguyên Chất
  Chức năng:Sử dụng trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe
  Bảo hành:www.tinhdauthaoduoc.net
  Phân loại:TINH DẦU THIÊN NHIÊN & THUỐC THẢO DƯỢC
  Giá:15500000
  Like 0
  0
  Người viết: vanhung1019@gmail.com
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thực phẩm chức năng: TINH DẦU TRÀ XANH

  Cách dùng:Xem hướng dẫn chi tiết (bên trên)
  Xuất xứ:Ấn Độ
  Dạng bào chế:Tinh dầu nguyên chất
  Thành phần:Tinh Dầu Nguyên Chất
  Chức năng:Sử dụng trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe
  Bảo hành:www.tinhdauthaoduoc.net
  Phân loại:TINH DẦU THIÊN NHIÊN & THUỐC THẢO DƯỢC
  Giá:4000000
  Like 0
  0
  Người viết: vanhung1019@gmail.com
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thực phẩm chức năng: TINH DẦU HƯƠNG THẢO

  Cách dùng:Xem hướng dẫn chi tiết (bên trên)
  Xuất xứ:Ấn Độ
  Dạng bào chế:Tinh dầu nguyên chất
  Thành phần:Tinh Dầu Nguyên Chất
  Chức năng:Sử dụng trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe
  Bảo hành:www.tinhdauthaoduoc.net
  Phân loại:TINH DẦU THIÊN NHIÊN & THUỐC THẢO DƯỢC
  Giá:2900000
  Like 0
  0
  Người viết: vanhung1019@gmail.com
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thực phẩm chức năng: TINH DẦU GỖ HỒNG

  Xuất xứ:Ấn Độ
  Dạng bào chế:Tinh dầu nguyên chất
  Thành phần:Tinh Dầu Nguyên Chất
  Chức năng:Sử dụng trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe
  Bảo hành:www.tinhdauthaoduoc.net
  Phân loại:TINH DẦU THIÊN NHIÊN & THUỐC THẢO DƯỢC
  Giá:2750000
  Like 0
  0
  Người viết: vanhung1019@gmail.com
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thực phẩm chức năng: TINH DẦU HƯƠNG TRẦM

  Cách dùng:Xem hướng dẫn chi tiết (bên trên)
  Xuất xứ:Ấn Độ
  Dạng bào chế:Tinh dầu nguyên chất
  Thành phần:Tinh Dầu Nguyên Chất
  Chức năng:Sử dụng trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe
  Bảo hành:www.tinhdauthaoduoc.net
  Phân loại:TINH DẦU THIÊN NHIÊN & THUỐC THẢO DƯỢC
  Giá:3100000
  Like 0
  0
  Người viết: vanhung1019@gmail.com
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thực phẩm chức năng: TINH DẦU CAM HƯƠNG

  Cách dùng:Xem hướng dẫn chi tiết (bên trên)
  Xuất xứ:Ấn Độ
  Dạng bào chế:Tinh dầu nguyên chất
  Thành phần:Tinh Dầu Nguyên Chất
  Chức năng:Sử dụng trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe
  Bảo hành:www.tinhdauthaoduoc.net
  Phân loại:TINH DẦU THIÊN NHIÊN & THUỐC THẢO DƯỢC
  Giá:2500000
  Like 0
  0
  Người viết: vanhung1019@gmail.com
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thực phẩm chức năng: TINH DẦU CHANH TƯƠI

  Cách dùng:Xem hướng dẫn chi tiết (bên trên)
  Xuất xứ:Ấn Độ
  Dạng bào chế:Tinh dầu nguyên chất
  Thành phần:Tinh Dầu Nguyên Chất
  Chức năng:Sử dụng trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe
  Bảo hành:www.tinhdauthaoduoc.net
  Phân loại:TINH DẦU THIÊN NHIÊN & THUỐC THẢO DƯỢC
  Giá:2000000
  Like 0
  1
  Người viết: vanhung1019@gmail.com
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thực phẩm chức năng: TINH DẦU ĐINH HƯƠNG

  Cách dùng:Xem hướng dẫn chi tiết (bên trên)
  Xuất xứ:Ấn Độ
  Dạng bào chế:Tinh dầu nguyên chất
  Thành phần:Tinh Dầu Nguyên Chất
  Chức năng:Sử dụng trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe
  Bảo hành:www.tinhdauthaoduoc.net
  Phân loại:TINH DẦU THIÊN NHIÊN & THUỐC THẢO DƯỢC
  Giá:3000000
  Like 0
  0
  Người viết: vanhung1019@gmail.com
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thực phẩm chức năng: TINH DẦU HOẮC HƯƠNG

  Cách dùng:Xem hướng dẫn chi tiết (bên trên)
  Xuất xứ:Ấn Độ
  Dạng bào chế:Tinh dầu nguyên chất
  Thành phần:Tinh Dầu Nguyên Chất
  Chức năng:Sử dụng trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe
  Bảo hành:www.tinhdauthaoduoc.net
  Phân loại:TINH DẦU THIÊN NHIÊN & THUỐC THẢO DƯỢC
  Giá:4700000
  Like 0
  0
  Người viết: vanhung1019@gmail.com
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thực phẩm chức năng: TINH DẦU HOÀNG ĐÀN (TUYẾT TÙNG)

  Cách dùng:Xem hướng dẫn chi tiết (bên trên)
  Xuất xứ:Ấn Độ
  Dạng bào chế:Tinh dầu nguyên chất
  Thành phần:Tinh Dầu Nguyên Chất
  Chức năng:Sử dụng trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe
  Bảo hành:www.tinhdauthaoduoc.net
  Phân loại:TINH DẦU THIÊN NHIÊN & THUỐC THẢO DƯỢC
  Giá:3100000
  Like 0
  0
  Người viết: vanhung1019@gmail.com
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thực phẩm chức năng: TINH DẦU HƯƠNG NHU

  Cách dùng:Xem hướng dẫn chi tiết (bên trên)
  Xuất xứ:Ấn Độ
  Dạng bào chế:Tinh dầu nguyên chất
  Thành phần:Tinh Dầu Nguyên Chất
  Chức năng:Sử dụng trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe
  Bảo hành:www.tinhdauthaoduoc.net
  Phân loại:TINH DẦU THIÊN NHIÊN & THUỐC THẢO DƯỢC
  Giá:2100000
  Like 0
  1
  Người viết: vanhung1019@gmail.com
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thực phẩm chức năng: TINH DẦU MÀNG TANG

  Cách dùng:Xem hướng dẫn chi tiết (bên trên)
  Xuất xứ:Ấn Độ
  Dạng bào chế:Tinh dầu nguyên chất
  Thành phần:Tinh Dầu Nguyên Chất
  Chức năng:Sử dụng trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe
  Bảo hành:www.tinhdauthaoduoc.net
  Phân loại:TINH DẦU THIÊN NHIÊN & THUỐC THẢO DƯỢC
  Giá:1500000
  Like 0
  1
  Người viết: vanhung1019@gmail.com
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thực phẩm chức năng: TINH DẦU NHỤC ĐẬU KHẤU

  Cách dùng:Xem hướng dẫn chi tiết (bên trên)
  Xuất xứ:Ấn Độ
  Dạng bào chế:Tinh dầu nguyên chất
  Thành phần:Tinh Dầu Nguyên Chất
  Chức năng:Sử dụng trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe
  Bảo hành:www.tinhdauthaoduoc.net
  Phân loại:TINH DẦU THIÊN NHIÊN & THUỐC THẢO DƯỢC
  Giá:4500000
  Like 0
  1
  Người viết: vanhung1019@gmail.com
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thực phẩm chức năng: TINH DẦU XẠ HƯƠNG 1000ML

  Cách dùng:Xem hướng dẫn chi tiết (bên trên)
  Xuất xứ:Ấn Độ
  Dạng bào chế:Tinh dầu nguyên chất
  Thành phần:Tinh Dầu Nguyên Chất
  Chức năng:Sử dụng trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe
  Phân loại:TINH DẦU THIÊN NHIÊN & THUỐC THẢO DƯỢC
  Giá:3700000
  Like 0
  0
  Người viết: vanhung1019@gmail.com
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thực phẩm chức năng: TINH DẦU TỎI

  Xuất xứ:Ấn Độ
  Dạng bào chế:Tinh dầu nguyên chất
  Chức năng:Sử dụng trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe
  Bảo hành:www.tinhdauthaoduoc.net
  Phân loại:TINH DẦU THIÊN NHIÊN & THUỐC THẢO DƯỢC
  Giá:4000000
  Like 0
  1
  Người viết: vanhung1019@gmail.com
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thực phẩm chức năng: TINH DẦU XẠ HƯƠNG NGUYÊN CHẤT

  Xuất xứ:ẤN ĐỘ
  Dạng bào chế:LỎNG
  Thành phần:TINH DẦU THIÊN NHIÊN NGUYÊN CHẤT
  Chức năng:XÔNG HƯƠNG, SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC DƯỢC VÀ MỸ PHẨM
  Phân loại:TINH DẦU THIÊN NHIÊN & THUỐC THẢO DƯỢC
  Giá:3500000
  Like 0
  1
  Người viết: vanhung1019@gmail.com
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thực phẩm chức năng: TINH DẦU HOA CAM NGUYÊN CHẤT

  Xuất xứ:Ấn Độ
  Thành phần:Tinh dầu
  Phân loại:TINH DẦU THIÊN NHIÊN & THUỐC THẢO DƯỢC
  Giá:5000000
  Like 0
  1
  Người viết: vanhung1019@gmail.com
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thực phẩm chức năng: Tinh dầu Húng Chanh 1000ml - Tinh Dầu Tần

  Đơn vị cung cấp:Dalosa Vietnam
  Xuất xứ:Ấn Độ
  Dạng bào chế:Tinh dầu nguyên chất
  Thành phần:Tinh Dầu Nguyên Chất
  Chức năng:Sử dụng trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe
  Email:vanhung1019@gmail.com
  Điện thoại:0967227899
  Di động:0967227899
  Địa chỉ:39 Học Lạc, P14, q5
  Phân loại:TINH DẦU THIÊN NHIÊN & THUỐC THẢO DƯỢC
  Giá:20000000
  Like 0
  2
  Người viết: vanhung1019@gmail.com
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thực phẩm chức năng: Tinh dầu thiên nhiên nguyên chất

  Đơn vị cung cấp:DALOSA VIỆT NAM - TINH DẦU THẢO DƯỢC VIỆT NAM
  Cách dùng:Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
  Xuất xứ:Ấn Độ
  Dạng bào chế:Tinh dầu
  Thành phần:Tinh Dầu
  Chức năng:Hương thơm thiên nhiên
  Hãng sản xuất:Dalosa Vietnam
  Bảo hành:2 tháng
  Email:vanhung1019@gmail.com
  Fax:0967 227899
  Di động:0967227899
  Địa chỉ:39 HỌC LẠC, P14, Q5, TP. HỒ CHÍ MINH
  Phân loại:Tinh dầu
  Giá:1000000
  Like 0
  2
  Người viết: vanhung1019@gmail.com
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thực phẩm chức năng: TỎI ĐEN Sâm Triều Tiên - ngăn ngừa bệnh tật.

  Cách dùng:Dùng cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi. Uống 1-2 viên/lần, ngày 2 lầm, uống sau bữa ăn. Phụ nữ có thai, người nuôi con bú cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
  Xuất xứ:Việt Nam
  Dạng bào chế:Viên
  Thành phần:Cao tỏi đen 300mg Cao nhân sâm 150mg Tinh chất Nghệ 130mg VitaminB1 0.8mg VitaminB2 0.8mg VitaminB6 0.8mg VitaminB12 1.0mcg VitaminB5 2.0mg VitaminB3 5.0mg Thành phần khác: (gelatin, talc, magnesi stearate, lactose) vừa đủ 1 viên.
  Chức năng:Bồi bổ sức khỏe, giảm mệt mỏi, giúp ăn ngủ tốt, thúc đẩy tiêu hóa. Giúp tăng cường thể trạng, cơ thể hồi phục nhanh chóng sau khi ốm hoặc khi phẫu thuật. Giúp giảm mỡ máu ( giảm LDL-C, tăng HDL-C) ngăn ngừa hình thành huyết khối, phòng chống xơ vữa động mạch, phòng và hỗ trợ điều trị tai biến mạch máu não. Tăng cường chức năng gan và giải độc gan. Bảo vệ gan, giúp giảm tình trạng gan nhiễm mỡ (giảm Triglycerides trong gan) Giảm đường huyết, chống tăng huyết áp, giúp phòng ngừa biến chứng Tiểu Đường. Bảo vệ các tế bào cho bệnh nhân đang điều trị bẳng liệu pháp Xạ Trị và hóa chất. Chống oxy hóa, giúp phòng chống Lão Hóa.
  Hãng sản xuất:PHUTIN PHARMA., JSC
  Bảo hành:7 Ngày
  Giá:190000
  Like 0
  0
  Người viết: thule8549@gmail.com
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thực phẩm chức năng: Đại bổ dương SPERMENZOL - sinh lý Nam

  Cách dùng:Uống 1-2 viên/lần, ngày uống 1 lần. Uống sau khi ăn vào buổi sáng hoặc buổi tối.
  Xuất xứ:Học viện Quân Y - Việt Nam
  Dạng bào chế:Viên
  Thành phần:Bột Hải Sâm 55mg Tinh chất mầm giá đỗ 55mg Cao Dâm dương hoắc 55mg Cao Ba kích 40mg Cao Dương quy 40mg Cao Khởi tủ 40mg Cao Sơn thù 30mg Cao Thục địa 40mg Kẽm gluconate 70mg DHEA 25mg Selen 10mcg
  Chức năng:Tăng cường sinh lực, giúp bổ thận tráng dương, sinh tinh bổ huyết Giúp tăng cường tiết hormone sinh dục nam (testosteron) Tăng cường sức khỏe sinh lý ở nam giới. Hỗ trợ có hiệu quả đặc biệt trong điều trị sinh lý yếu, di tinh, mộng tinh, vô sinh hiếm muộn.
  Hãng sản xuất:Hoc viện Quân Y sản xuất ( Bộ Quốc Phòng)
  Bảo hành:7 Ngày
  Giá:380000
  Like 0
  1
  Người viết: thule8549@gmail.com
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thực phẩm chức năng: Thông huyết hoàn, đỗ trọng hổ cốt hoàn, tuyết liên phong thấp

  Đơn vị cung cấp:Công ty Sức Sống Việt
  Di động:0974381678
  Địa chỉ:Số 3 Ngõ 25/27 Vũ Ngọc Phan
  Like 0
  0
  Người viết: nham.vi1406@gmail.com
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thực phẩm chức năng: Mận khô giảm cân Leptin USA

  Đơn vị cung cấp:Công ty Sức Sống Việt
  Email:nham.vi1406@gmail.com
  Di động:0974381678
  Địa chỉ:Số 3 Ngõ 25/27 Vũ Ngọc Phan
  Like 0
  1
  Người viết: nham.vi1406@gmail.com
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thực phẩm chức năng: CHILD LIFE VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT 237ML

  Cách dùng:Bé từ 6 tháng -12 tháng: 1 thìa nhỏ = 5ml/ngày Bé từ 1tuổi -3 tuổi:1-2 thìa = 10ml /ngày Bé từ 4tuổi -12 tuổi: 2-3 thìa nhỏ/ngày
  Xuất xứ:Mỹ
  Dạng bào chế:Lỏng
  Thành phần:Công dụng: Sản phẩm cực kỳ nổi tiếng từ Mỹ nhiều năm nay Sản phẩm được chiết xuất từ những thành phần thiên nhiên tốt nhất, không có phẩm màu, ko chất bảo quản, không chất ngọt,...Sử dụng được hàng ngày cho bé. Sản phẩm có mùi xoài,cam rất thơm ngon, dễ uống. Có thể dùng chung với nước hoặc nước hoa quả.
  Chức năng: Vitamin childlife cung cấp các vitamin cần thiết nhất cho bé từ 6 tháng - 12 tuổi, giúp bé tăng sức đề kháng, phát triển thể và trí não.
  Hãng sản xuất: Childlife
  Giá:400000
  Like 0
  0
  Người viết: nham.vi1406@gmail.com
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »