• Người tìm việc: Diễn viên đóng phim

  Họ và tên:Trần Đức Trung
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:26/10/1999
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Trung cấp

  - Đơn vị đào tạo: Trung cấp điện ảnh

  - Chuyên ngành: Diễn viên

  Tốt nghiệp tại trường:Trung cấp điện ảnh
  Ngành học:Diễn viên
  Trình độ học vấn:Trung cấp
  Địa điểm làm việc:Hà Nội
  Mức lương:5 - 7 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Chưa có kinh nghiệm
  Tuổi:1999
  Ngành nghề:Nghệ thuật Điện ảnh
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Quản lý nhóm / Giám sát

  Họ và tên:Lê Hoàng Thân
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:09/09/1990
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Quản lý nhóm - giám sát
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Cử nhân

  - Đơn vị đào tạo: Đại học Gia Định

  - Thời gian: Từ tháng 10/2010 đến 10/2014

  - Chuyên ngành: Marketing

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình khá

  Tốt nghiệp tại trường:Đại học Gia Định
  Ngành học:Marketing
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:7 – 10 triệu
  Số năm kinh nghiệm:1 năm
  Tuổi:1990
  Ngành nghề:Báo chí Truyền hình,Marketing PR,Nghệ thuật Điện ảnh
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên chụp ảnh, designer photo

  Họ và tên:Trần Thiện Thanh
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:04/08/1993
  Hình thức làm việc:Khác
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Công nghệ kỹ thuật xây dựng

  - Đơn vị đào tạo: Cao đẳng CN & QT Sonadezi

  - Thời gian: Từ tháng 10/2011 đến 10/2014

  - Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình khá

  Tốt nghiệp tại trường:Cao đẳng CN & QT Sonadezi
  Ngành học:Kỹ thuật xây dựng
  Trình độ học vấn:Cao đẳng
  Địa điểm làm việc:Đồng Nai TP. HCM
  Mức lương:Thỏa thuận
  Số năm kinh nghiệm:2 năm
  Tuổi:1993
  Ngành nghề:Làm bán thời gian,Báo chí Truyền hình,Nghệ thuật Điện ảnh
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên kinh doanh, marketing, quảng cáo

  Họ và tên: DƯƠNG THỊ ÁNH KIỀU Giới tính: Nữ Ngày sinh: 21/04/1989 Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định Cấp bậc mong muốn: Quản lý nhóm - giám sát Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  kỹ sư

  - Đơn vị đào tạo: Đại học Lạc Hồng

  - Thời gian: Từ tháng 07/2007 đến 11/2012

  - Chuyên ngành: công nghệ hóa- thực phẩm

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình

  Ngoại ngữ: English - Tiếng Anh Tốt nghiệp tại trường: Đại học Lạc Hồng Ngành học: công nghệ hóa- thực phẩm Trình độ học vấn: Đại học Địa điểm làm việc: Ninh Thuận TP. HCM Mức lương: Thỏa thuận Số năm kinh nghiệm: 3 năm Tuổi: 1989 Ngành nghề: Marketing PR,Nghệ thuật Điện ảnh,Nhân viên kinh doanh Tình trạng hôn nhân: Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Quản lý, Chuyên viên tổ chức sự kiện

  Họ và tên: Lê Quốc Sơn Giới tính: Nam Ngày sinh: 29/07/1993 Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định Cấp bậc mong muốn: Chuyên viên - Nhân viên Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Quản trị nhà hàng khách sạn

  - Đơn vị đào tạo: Đại Học Công Nghệ TPHCM

  - Thời gian: Từ tháng 08/2011 đến 06/2014

  - Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng khách sạn

  - Loại tốt nghiệp: Giỏi

  Kỹ năng mềm

  - Đơn vị đào tạo: Đại học Công Nghệ TPHCM

  - Thời gian: Từ tháng 03/2014 đến 06/2014

  - Chuyên ngành: Xử lý tình huống v..v

  - Loại tốt nghiệp: Giỏi

  Ngoại ngữ: English - Tiếng Anh Tốt nghiệp tại trường: Đại Học Công Nghệ TPHCM Ngành học: Quản trị nhà hàng khách sạn Trình độ học vấn: Cao đẳng Địa điểm làm việc: TP. HCM Mức lương: 7 – 10 triệu Số năm kinh nghiệm: 1 năm Tuổi: 1993 Ngành nghề: Nghệ thuật Điện ảnh,Tổ chức sự kiện Quà tặng,Khách sạn Nhà hàng Tình trạng hôn nhân: Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: PG

  Họ và tên:Trần Hải Duyên
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:01/06/1998
  Hình thức làm việc:Bán thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  - Chuyên ngành: Không nhập

  - Loại tốt nghiệp:

  Ngoại ngữ:English - Tiếng Anh
  Ngành học:Không nhập
  Trình độ học vấn:Trung học
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:5 - 7 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Chưa có kinh nghiệm
  Tuổi:1998
  Ngành nghề:Làm bán thời gian,Nghệ thuật Điện ảnh
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Diễn viên , Nhân viên làm bán thời gian

  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:01/06/1997
  Hình thức làm việc:Bán thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Cộng tác viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  - Đơn vị đào tạo: THPT

  - Chuyên ngành: 12/12

  - Loại tốt nghiệp: Giỏi

  Tốt nghiệp tại trường:THPT
  Ngành học:12/12
  Trình độ học vấn:Trung học
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:Thỏa thuận
  Số năm kinh nghiệm:Chưa có kinh nghiệm
  Tuổi:1997
  Ngành nghề:Làm bán thời gian,Nghệ thuật Điện ảnh
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên làm phim_dựng hậu kỳ

  Họ và tên:Nguyến Minh Thúy
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:29/04/1993
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  - Loại tốt nghiệp:

  Trình độ học vấn:Không yêu cầu
  Địa điểm làm việc:Hà Nội
  Mức lương:1 - 3 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Dưới 1 năm
  Tuổi:1993
  Ngành nghề:Nghệ thuật Điện ảnh
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên mc

  Họ và tên: Nguyễn Đình Hoàng Giới tính: Nam Ngày sinh: 09/05/1985 Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định Cấp bậc mong muốn: Cộng tác viên Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  - Đơn vị đào tạo: Đức Linh Bình Thuận

  - Thời gian: Từ tháng 03/2011 đến 02/2014

  - Chuyên ngành: Mc tổ chức chương trình

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình khá

  Ngoại ngữ: English - Tiếng Anh Tốt nghiệp tại trường: Đức Linh Bình Thuận Ngành học: Mc tổ chức chương trình Trình độ học vấn: Trung học Địa điểm làm việc: Đồng Nai Bình Dương TP. HCM Mức lương: 5 - 7 triệu Số năm kinh nghiệm: 4 năm Tuổi: 1985 Ngành nghề: Nghệ thuật Điện ảnh,Tổ chức sự kiện Quà tặng,Khách sạn Nhà hàng Tình trạng hôn nhân: Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Cộng tác viên viết Blog

  Họ và tên: Bùi Minh Đức Giới tính: Nam Ngày sinh: 29/06/1991 Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định Cấp bậc mong muốn: Cộng tác viên Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Bằng tốt nghiệp Cao Đẳng Sư phạm Hóa Sinh

  - Đơn vị đào tạo: Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

  - Thời gian: Từ tháng 08/2009 đến 08/2012

  - Chuyên ngành: Sư phạm Hóa Sinh

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Ngoại ngữ: English - Tiếng Anh Tốt nghiệp tại trường: Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình Ngành học: Sư phạm Hóa Sinh Trình độ học vấn: Cao đẳng Địa điểm làm việc: Hà Nội Mức lương: Thỏa thuận Số năm kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Tuổi: 1991 Ngành nghề: Sinh viên làm thêm,Nghệ thuật Điện ảnh,Game Tình trạng hôn nhân: Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên photoshop, chụp ảnh

  Họ và tên:Nguyễn Hữu Hoàng
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:03/02/1994
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Tốt nghiệp

  - Đơn vị đào tạo: Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM

  - Thời gian: Từ tháng 09/2012 đến 09/2015

  - Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình khá

  Tốt nghiệp tại trường:Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM
  Ngành học:Công nghệ thông tin
  Trình độ học vấn:Cao đẳng
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:3 - 5 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Dưới 1 năm
  Tuổi:1994
  Ngành nghề:Điện tử viễn thông,Nghệ thuật Điện ảnh,Thiết kế đồ hoạ web
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Giáo viên dạy nhảy

  Họ và tên:Dương Thị Hồng
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:25/08/1994
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  - Loại tốt nghiệp:

  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:5 - 7 triệu
  Tuổi:1994
  Ngành nghề:Nghệ thuật Điện ảnh
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Kỹ thuật viên quay dựng phim

  Họ và tên:Phạm Bá Long
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:15/08/1993
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  - Chứng chỉ Quay phim.

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình khá

  Ngoại ngữ:English - Tiếng Anh
  Trình độ học vấn:Không yêu cầu
  Địa điểm làm việc:Hà Nội
  Mức lương:7 – 10 triệu
  Số năm kinh nghiệm:2 năm
  Tuổi:1993
  Ngành nghề:Báo chí Truyền hình,Nghệ thuật Điện ảnh
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Diễn viên, người mẫu ảnh

  Họ và tên: Võ Quốc Toản Giới tính: Nam Ngày sinh: 20/11/1995 Hình thức làm việc: Theo hợp đồng tư vấn Cấp bậc mong muốn: Cộng tác viên Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  chưa có

  - Đơn vị đào tạo: Trường đại học lao động - xã hội (cs2)

  - Thời gian: Từ tháng 08/2014 đến 10/2015

  - Chuyên ngành: Công tác xã hội

  - Loại tốt nghiệp: Khá

  Ngoại ngữ: English - Tiếng Anh Tốt nghiệp tại trường: Trường đại học lao động - xã hội (cs2) Ngành học: Công tác xã hội Trình độ học vấn: Đại học Địa điểm làm việc: TP. HCM Mức lương: Thỏa thuận Số năm kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Tuổi: 1995 Ngành nghề: Nghệ thuật Điện ảnh,Thời trang Tình trạng hôn nhân: Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên phụ chụp hình

  Họ và tên:Phan Hoàng Hiệp
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:03/04/1994
  Hình thức làm việc:Theo hợp đồng tư vấn
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Cao đẳng

  - Đơn vị đào tạo: Cao đẳng Bách Việt

  - Thời gian: Từ tháng 10/2012 đến 10/2015

  - Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

  - Loại tốt nghiệp:

  Tốt nghiệp tại trường:Cao đẳng Bách Việt
  Ngành học:Công nghệ thông tin
  Trình độ học vấn:Cao đẳng
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:3 - 5 triệu
  Tuổi:1994
  Ngành nghề:Nhân sự,Nghệ thuật Điện ảnh
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Kỹ sư thiết kế chuyển động/ Motion Graphic Designer/ Animation

  Họ và tên: Nguyễn Thành Phú Nguyên Giới tính: Nam Ngày sinh: 06/07/1993 Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định Cấp bậc mong muốn: Chuyên viên - Nhân viên Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Advanced Diploma in Multimedia

  - Đơn vị đào tạo: Arena Multimedia

  - Thời gian: Từ tháng 08/2012 đến 10/2015

  - Chuyên ngành: Multimedia, Graphic Design, Motion Design

  - Loại tốt nghiệp: Xuất sắc

  - Ảnh scan bằng cấp: Tải xuống

  Ngoại ngữ: English - Tiếng Anh Tốt nghiệp tại trường: Arena Multimedia Ngành học: Multimedia, Graphic Design, Motion Design Trình độ học vấn: Cao đẳng Địa điểm làm việc: TP. HCM Mức lương: Thỏa thuận Số năm kinh nghiệm: Dưới 1 năm Tuổi: 1993 Ngành nghề: Thiết kế Mỹ thuật,Nghệ thuật Điện ảnh,Thiết kế đồ hoạ web Tình trạng hôn nhân: Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Biên Đạo - Vũ Công

  Họ và tên:Nguyễn Ngọc Sơn
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:16/10/1994
  Hình thức làm việc:Bán thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Cộng tác viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  ISTD

  - Đơn vị đào tạo: Soul Dance Acadamy

  - Thời gian: Từ tháng 07/2014 đến 12/2015

  - Chuyên ngành: Biên Đạo và giảng dạy

  - Loại tốt nghiệp: Giỏi

  Tốt nghiệp tại trường:Soul Dance Acadamy
  Ngành học:Biên Đạo và giảng dạy
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:3 - 5 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Hơn 5 năm
  Tuổi:1994
  Ngành nghề:Sinh viên làm thêm,Nghệ thuật Điện ảnh
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: gia sư dạy đàn piano

  Họ và tên: Phùng Kim Ngọc Giới tính: Nữ Ngày sinh: 15/06/1995 Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định Cấp bậc mong muốn: Cộng tác viên Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  - Đơn vị đào tạo: Đại học văn hóa nghệ thuật quân đội

  - Thời gian: Từ tháng 10/2013 đến 10/2017

  - Chuyên ngành: piano- keyboard

  - Loại tốt nghiệp:

  Ngoại ngữ: English - Tiếng Anh Tốt nghiệp tại trường: Đại học văn hóa nghệ thuật quân đội Ngành học: piano- keyboard Trình độ học vấn: Đại học Địa điểm làm việc: Hà Nội Mức lương: 1 - 3 triệu Số năm kinh nghiệm: 1 năm Tuổi: 1995 Ngành nghề: Giáo dục Đào tạo,Sinh viên làm thêm,Nghệ thuật Điện ảnh Tình trạng hôn nhân: Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên dựng - quay

  Họ và tên:Lê Minh Anh
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:06/12/1995
  Hình thức làm việc:Bán thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  - Đơn vị đào tạo: Đại học

  - Chuyên ngành: Không nhập

  - Loại tốt nghiệp:

  Tốt nghiệp tại trường:Đại học
  Ngành học:Không nhập
  Trình độ học vấn:Đại học
  Địa điểm làm việc:Hà Nội
  Mức lương:Thỏa thuận
  Số năm kinh nghiệm:3 năm
  Tuổi:1995
  Ngành nghề:Báo chí Truyền hình,Nghệ thuật Điện ảnh
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Thợ chụp hình

  Họ và tên: Vũ Thị Thủy Tiên Giới tính: Nữ Ngày sinh: 27/09/1993 Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định Cấp bậc mong muốn: Chuyên viên - Nhân viên Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Tốt nghiệp đại học chính quy

  - Đơn vị đào tạo: Đại học Hùng Vương

  - Thời gian: Từ tháng 08/2011 đến 08/2015

  - Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình khá

  Ngoại ngữ: English - Tiếng Anh Tốt nghiệp tại trường: Đại học Hùng Vương Ngành học: Tài chính - Ngân hàng Trình độ học vấn: Đại học Địa điểm làm việc: TP. HCM Mức lương: 3 - 5 triệu Số năm kinh nghiệm: Dưới 1 năm Tuổi: 1993 Ngành nghề: Ngành nghề khác,Làm bán thời gian,Nghệ thuật Điện ảnh Tình trạng hôn nhân: Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên photoshop, photography

  Họ và tên: Nguyễn Kiên Trung Giới tính: Nam Ngày sinh: 20/04/1994 Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định Cấp bậc mong muốn: Chuyên viên - Nhân viên Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Kỹ sư môi trường

  - Đơn vị đào tạo: Trường Đại Học Công Nghệ TPHCM (HUTECH)

  - Thời gian: Từ tháng 10/2012 đến 10/2015

  - Chuyên ngành: Kỹ thuật công nghệ môi trường

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình khá

  Ngoại ngữ: English - Tiếng Anh Tốt nghiệp tại trường: Trường Đại Học Công Nghệ TPHCM (HUTECH) Ngành học: Kỹ thuật công nghệ môi trường Trình độ học vấn: Cao đẳng Địa điểm làm việc: TP. HCM Mức lương: 5 - 7 triệu Số năm kinh nghiệm: 1 năm Tuổi: 1994 Ngành nghề: Nghệ thuật Điện ảnh Tình trạng hôn nhân: Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nghệ sỹ, nghệ thuật sân khấu

  Họ và tên:Trần Thị Phương Thảo
  Giới tính:Nữ
  Ngày sinh:11/06/1997
  Hình thức làm việc:Bán thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Cộng tác viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  - Chuyên ngành: Không nhập

  - Loại tốt nghiệp:

  Ngành học:Không nhập
  Trình độ học vấn:Không yêu cầu
  Địa điểm làm việc:TP. HCM
  Mức lương:7 – 10 triệu
  Số năm kinh nghiệm:Dưới 1 năm
  Tuổi:1997
  Ngành nghề:Làm bán thời gian,Nghệ thuật Điện ảnh
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Trợ lý/ thư ký kinh doanh, hành chính văn phòng

  Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Vân Giới tính: Nữ Ngày sinh: 24/08/1992 Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định Cấp bậc mong muốn: Chuyên viên - Nhân viên Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  Bằng Tốt Nghiệp Cao Đẳng

  - Đơn vị đào tạo: Đại Học Công Nghệ Tp.HCM

  - Thời gian: Từ tháng 09/2011 đến 09/2014

  - Chuyên ngành: Tiếng anh thương mại

  - Loại tốt nghiệp: Trung bình khá

  Chứng chỉ Nghiệp Vụ

  - Đơn vị đào tạo: Đại Học Kinh Tế Tp.HCM

  - Thời gian: Từ tháng 05/2013 đến 11/2013

  - Chuyên ngành: Thư Ký và Quản Trị Văn Phòng

  - Loại tốt nghiệp: Giỏi

  Chứng Chỉ Nghiệp Vụ

  - Đơn vị đào tạo: Đại Học Kinh Tế Tp.HCM

  - Thời gian: Từ tháng 07/2014 đến 09/2014

  - Chuyên ngành: Khai Báo Thuế

  - Loại tốt nghiệp: Giỏi

  Ngoại ngữ: Japanese - Tiếng Nhật Tốt nghiệp tại trường: Đại Học Công Nghệ Tp.HCM Ngành học: Tiếng anh thương mại Trình độ học vấn: Cao đẳng Địa điểm làm việc: TP. HCM Mức lương: Thỏa thuận Số năm kinh nghiệm: 1 năm Tuổi: 1992 Ngành nghề: Du lịch,Hành chính Văn phòng,Nghệ thuật Điện ảnh Tình trạng hôn nhân: Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Người tìm việc: Nhân viên làm phim- dựng hậu kỳ

  Họ và tên:Ma Công Tương
  Giới tính:Nam
  Ngày sinh:02/09/1989
  Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
  Cấp bậc mong muốn:Chuyên viên - Nhân viên
  Các bằng cấp/ chứng chỉ khác:

  - Chuyên ngành: Không nhập

  - Loại tốt nghiệp:

  Ngành học:Không nhập
  Trình độ học vấn:Không yêu cầu
  Địa điểm làm việc:Hà Nội
  Mức lương:7 – 10 triệu
  Số năm kinh nghiệm:4 năm
  Tuổi:1989
  Ngành nghề:Báo chí Truyền hình,Nghệ thuật Điện ảnh
  Tình trạng hôn nhân:Độc thân
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
«« « 1 2 3 4 5 » »»