Bài đăng: KCN Nam Tài, Kim Thành, Hải Dương tuyển dung Giám đốc Điều hành Khu công nghiệp (Tiếng Anh, 3.000 USD, Hải Dương) Nam/Nữ, 35-40 tuổi Từ  5 năm kinh nghiệm trở lên  trong công tác Kỹ năng chuyên môn: Hoạch định, Tổ chức, Triển khai. Kỹ năng Quản lý Nhân sự Kỹ năng tư duy: Phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề và ra quyết định Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng anh ,Ưu tiên ứng viên biết thêm Tiếng Hoa Tin học: Thành thạo tin học văn phòng (ưu tiên ứng viên biết sử dụng CNTT trong quản lý)

Nội dung

KCN Nam Tài, Kim Thành, Hải Dương tuyển dung Giám đốc Điều hành Khu công nghiệp (Tiếng Anh, 3.000 USD, Hải Dương) Nam/Nữ, 35-40 tuổi Từ  5 năm kinh nghiệm trở lên  trong công tác Kỹ năng chuyên môn: Hoạch định, Tổ chức, Triển khai. Kỹ năng Quản lý Nhân sự Kỹ năng tư duy: Phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề và ra quyết định Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng anh ,Ưu tiên ứng viên biết thêm Tiếng Hoa Tin học: Thành thạo tin học văn phòng (ưu tiên ứng viên biết sử dụng CNTT trong quản lý)

Các mục liên quan:Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận