Bài đăng: ko hiểu sao đăng ký email xong, tưởng mở email sẽ thấy hòm thư có mã số nhập web : krip.... (phần mềm lọc tạp âm) THÌ chả thấy hòm thư đâu ở đây để mở. vớ vỉn.

Nội dung

ko hiểu sao đăng ký email xong, tưởng mở email sẽ thấy hòm thư có mã số nhập web : krip.... (phần mềm lọc tạp âm) THÌ chả thấy hòm thư đâu ở đây để mở. vớ vỉn.

Các mục liên quan:Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận