Tổng công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu 4 - Coecco

Tổng công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu 4 - Coecco

Số 187 Lê Duẩn, phường Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An , Vinh , Nghệ An

Thông tin

Mô tả

Mô tả

Tổng công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu 4 - Coecco được thành lập từ năm 1985. Năm 2004, chuyển sang tổ chức, hoạt động theo mô hình công ty con - công ty mẹ theo Quyết định số 70/2004/QĐ-TTg ngày 28/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngành nghề kinh doanh

- Xuất khẩu lao động
- Vật liệu xây dựng
- Khoáng sản
- Du lịch - Dịch vụ
- Xây dựng
- Rà phá bom mìn
- Bất động sản

Sản phẩm dịch vụ

- Phụ gia Puzơlan
- Nước khoáng
- Gạch ngói
- Bột đá vôi trắng
- Đồ gỗ
- Khoáng sản
- Xây lắp - Xây dựng
- Xi măng
- Bao bì

Maps:


Nguồn: batdongsan.com.vn/dau-tu-du-an-vinh-na/tong-cong-ty-hop-tac-kinh-te-quan-khu-ep2392


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận