Giới của sinh vật: Thực vật

Thực vật
Plantae

Mô tả

Sinh vật nhân chuẩn, chủ yếu là các sinh vật có cấu tạo đa bào như tảo (tảo đỏ, tảo lục ...), dương xỉ, thực vật có hoa... Những sinh vật này thường tiến hành quang hợp để tổng hợp các chất dinh dưỡng hữu cơ cho bản thân và cho các sinh vật sử dụng chúng làm nguồn thức ăn. Các thực vật cạn hấp thụ nước và các chất dinh dưỡng vô cơ trong đất. Còn với thực vật thủy sinh, quá trình này được tiến hành trong môi trường nước.


Các mục liên quan:Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận