Liệt sĩ: Nguyễn Văn Dũng, Đông Cơ - Tiền Hải - Thái Bình

Nguyễn Văn Dũng, Đông Cơ - Tiền Hải - Thái Bình

Tóm tắt

Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, nguyên quán Đông Cơ - Tiền Hải - Thái Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước

Nguồn: lietsi.comNguyễn Văn Dũng, Đông Cơ - Tiền Hải - Thái Bình


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận