Liệt sĩ: Nguyễn Văn Dũng, Đông Xá Văn Điển - Thương Tín - Hà Sơn Bình

Nguyễn Văn Dũng, Đông Xá Văn Điển - Thương Tín - Hà Sơn Bình

Tóm tắt

Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, nguyên quán Đông Xá Văn Điển - Thương Tín - Hà Sơn Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tam Nông - tỉnh Đồng Tháp

Nguồn: lietsi.comNguyễn Văn Dũng, Đông Xá Văn Điển - Thương Tín - Hà Sơn Bình


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận