Liệt sĩ: Nguyễn Văn Dụng, Vân Hoà - Hiệp Hoà - Hà Bắc

Nguyễn Văn Dụng, Vân Hoà - Hiệp Hoà - Hà Bắc

Tóm tắt

Liệt sĩ Nguyễn Văn Dụng, nguyên quán Vân Hoà - Hiệp Hoà - Hà Bắc hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Nguồn: lietsi.comNguyễn Văn Dụng, Vân Hoà - Hiệp Hoà - Hà Bắc


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận