Liệt sĩ: Nguyễn Văn Thu, Nhơn Phú - Long Hổ

Nguyễn Văn Thu, Nhơn Phú - Long Hổ
Nguyễn Văn Thu
Nhơn Phú - Long Hổ
6/6/1978
Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Tóm tắt

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu, nguyên quán Nhơn Phú - Long Hổ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Nguồn: lietsi.com/liet-si/Nguyen-Van-Thu/202535


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận