Liệt sĩ: Nguyễn Văn Thu, Vọng Thê - Thoại Sơn - An Giang

Nguyễn Văn Thu, Vọng Thê - Thoại Sơn - An Giang
Nguyễn Văn Thu
Vọng Thê - Thoại Sơn - An Giang
23/1/1968
Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Tóm tắt

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu, nguyên quán Vọng Thê - Thoại Sơn - An Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Nguồn: lietsi.com/liet-si/Nguyen-Van-Thu/202533


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận