Liệt sĩ: Nguyễn Văn Dùng, Liên Nghĩa - Văn Giang - Hải Hưng

Nguyễn Văn Dùng, Liên Nghĩa - Văn Giang - Hải Hưng

Tóm tắt

Liệt sĩ Nguyễn Văn Dùng, nguyên quán Liên Nghĩa - Văn Giang - Hải Hưng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Nguồn: lietsi.comNguyễn Văn Dùng, Liên Nghĩa - Văn Giang - Hải Hưng


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận