Liệt sĩ: Nguyễn Văn Dung, Dưỡng Điềm - Châu Thành - Tiền Giang

Nguyễn Văn Dung, Dưỡng Điềm - Châu Thành - Tiền Giang

Tóm tắt

Liệt sĩ Nguyễn Văn Dung, nguyên quán Dưỡng Điềm - Châu Thành - Tiền Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Nguồn: lietsi.comNguyễn Văn Dung, Dưỡng Điềm - Châu Thành - Tiền Giang


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận