Liệt sĩ: Nguyễn Văn Dung, Hải Thọ - Hải Lăng - Quảng Trị

Nguyễn Văn Dung, Hải Thọ - Hải Lăng - Quảng Trị

Tóm tắt

Liệt sĩ Nguyễn Văn Dung, nguyên quán Hải Thọ - Hải Lăng - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thọ - tỉnh Quảng Trị

Nguồn: lietsi.comNguyễn Văn Dung, Hải Thọ - Hải Lăng - Quảng Trị


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận