Liệt sĩ: Nguyễn Văn Thu, Đồng Yên - Quốc Oai - Hà Sơn Bình

Nguyễn Văn Thu, Đồng Yên - Quốc Oai - Hà Sơn Bình
Nguyễn Văn Thu
Đồng Yên - Quốc Oai - Hà Sơn Bình
F308
15/6/1968
Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Tóm tắt

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu, nguyên quán Đồng Yên - Quốc Oai - Hà Sơn Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Nguồn: lietsi.com/liet-si/Nguyen-Van-Thu/202530


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận