Liệt sĩ: Nguyễn Văn Thu, An hữu - Cái Bè - Tiền Giang

Nguyễn Văn Thu, An hữu - Cái Bè - Tiền Giang
Nguyễn Văn Thu
An hữu - Cái Bè - Tiền Giang
24/06/1963
Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Tóm tắt

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu, nguyên quán An hữu - Cái Bè - Tiền Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Nguồn: lietsi.com/liet-si/Nguyen-Van-Thu/202529


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận