Liệt sĩ: Nguyễn Văn Thu, Nghi Phúc - Nghi Lộc - Nghệ An

Nguyễn Văn Thu, Nghi Phúc - Nghi Lộc - Nghệ An
Nguyễn Văn Thu
Nghi Phúc - Nghi Lộc - Nghệ An
559
26/1/1975
Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Tóm tắt

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu, nguyên quán Nghi Phúc - Nghi Lộc - Nghệ An hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Nguồn: lietsi.com/liet-si/Nguyen-Van-Thu/202527


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận