Liệt sĩ: Nguyễn Văn Thu, Tân Hưng - Phổ Yên - Bắc Thái

Nguyễn Văn Thu, Tân Hưng - Phổ Yên - Bắc Thái
Nguyễn Văn Thu
Tân Hưng - Phổ Yên - Bắc Thái
E66 - F10
11/2/1979
Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Tóm tắt

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu, nguyên quán Tân Hưng - Phổ Yên - Bắc Thái hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Nguồn: lietsi.com/liet-si/Nguyen-Van-Thu/202537


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận