Liệt sĩ: Nguyễn Văn Thu, Tân Lý Tây - Châu Thành - Tiền Giang

Nguyễn Văn Thu, Tân Lý Tây - Châu Thành - Tiền Giang
Nguyễn Văn Thu
Tân Lý Tây - Châu Thành - Tiền Giang
Xã Tân Lý Tây
08/06/1968
Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Tóm tắt

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu, nguyên quán Tân Lý Tây - Châu Thành - Tiền Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Nguồn: lietsi.com/liet-si/Nguyen-Van-Thu/202528


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận