Liệt sĩ: Nguyễn Văn Thu, Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

Nguyễn Văn Thu, Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị
Nguyễn Văn Thu
Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị
Huyện Triệu Phong
12/1952
Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị

Tóm tắt

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị

Nguồn: lietsi.com/liet-si/Nguyen-Van-Thu/202531


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận