Liệt sĩ: Nguyễn Văn Thu, Xuân Hải - Hà Tĩnh

Nguyễn Văn Thu, Xuân Hải - Hà Tĩnh
Nguyễn Văn Thu
Xuân Hải - Hà Tĩnh
Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị

Tóm tắt

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu, nguyên quán Xuân Hải - Hà Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị

Nguồn: lietsi.com/liet-si/Nguyen-Van-Thu/202538


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận