Liệt sĩ: PHAN THÔNG, Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam

PHAN THÔNG, Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam

Tóm tắt

Liệt sĩ PHAN THÔNG, nguyên quán Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Phú - tỉnh Quảng Nam

Nguồn: lietsi.comPHAN THÔNG, Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận