Liệt sĩ: Phan Tín, Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An

Phan Tín, Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An

Tóm tắt

Liệt sĩ Phan Tín, nguyên quán Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An

Nguồn: lietsi.comPhan Tín, Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận