Liệt sĩ: Phan Thuận Tường, 107 - B1 - Thành Công - Hà Nội

Phan Thuận Tường, 107 - B1 - Thành Công - Hà Nội

Tóm tắt

Liệt sĩ Phan Thuận Tường, nguyên quán 107 - B1 - Thành Công - Hà Nội hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Nguồn: lietsi.comPhan Thuận Tường, 107 - B1 - Thành Công - Hà Nội


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận