Liệt sĩ: Phan Tiến Công, TX Tuy Hòa - Phú Yên

Phan Tiến Công, TX Tuy Hòa - Phú Yên

Tóm tắt

Liệt sĩ Phan Tiến Công, nguyên quán TX Tuy Hòa - Phú Yên hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Nguồn: lietsi.comPhan Tiến Công, TX Tuy Hòa - Phú Yên


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận