Liệt sĩ: Phan Tiến Danh, Diễn Thành - Diễn Châu - Nghệ An

Phan Tiến Danh, Diễn Thành - Diễn Châu - Nghệ An

Tóm tắt

Liệt sĩ Phan Tiến Danh, nguyên quán Diễn Thành - Diễn Châu - Nghệ An hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Nguồn: lietsi.comPhan Tiến Danh, Diễn Thành - Diễn Châu - Nghệ An


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận