Người mẫu An Hữu

Họ tên: An Hữu

Tên công ty: Công ty PL

Quốc gia: Việt Nam

Giới tính:

Vòng 3: 98

Vòng 2: 80

Vòng 1: 99

Màu tóc: Đen

Màu mắt: Đen

Chiều cao: 1.85


Nguồn: vifash.vn/quicklinks/models/models_id/8603/An-Huu.html


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận