Người mẫu Ngọc Nam

Họ tên: Ngọc Nam

Tên công ty: Công ty PL

Quốc gia: Việt Nam

Giới tính:

Vòng 3: 95

Vòng 2: 76

Vòng 1: 97

Màu tóc: Đen

Màu mắt: Đen

Chiều cao: 1.85


Nguồn: vifash.vn/quicklinks/models/models_id/8606/Ngoc-Nam.html


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận