Người tìm việc Biên dịch - phiên dịch viên

Họ tên: Nguyễn Ngọc Quỳnh Trân

Giới tính:

Ngày sinh: 26/05/1993

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu ngắn hạn: Tích lũy kinh nghiệm và cải thiện khả năng dịch thuật nói riêng và trình độ Anh Ngữ nói chung
Mục tiêu dài hạn: Trở thành nhà Biên dịch - Phiên dịch chuyên nghiệp và xuất sắc

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Cấp bậc mong muốn: Chuyên viên - Nhân viên

Kinh nghiệm

Từ tháng 09/2015 đến tháng 10/2015

Biên dịch

- Công ty: The Rosetta Stone Foundation

- Thời gian: Từ tháng 09/2015 đến tháng 10/2015 (Công việc hiện tại)

- Mô tả công việc:

Dịch văn bản Anh-Việt cho LifeSTEPs (8 văn bản)
Hiệu đính văn bản Anh-Việt cho LifeSTEPS (3 văn bản)

Các bằng cấp/ chứng chỉ khác

Bằng cử nhân Anh Ngữ

- Đơn vị đào tạo: ĐH Nông Lâm TP HCM

- Thời gian: Từ tháng 09/2011 đến 09/2015

- Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh

- Loại tốt nghiệp: Giỏi

Ngoại ngữ: English - Tiếng Anh

Tốt nghiệp tại trường: ĐH Nông Lâm TP HCM

Ngành học: Ngôn ngữ Anh

Trình độ học vấn: Đại học

Địa điểm làm việc: TP. HCM

Mức lương: 3 - 5 triệu

Số năm kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Tuổi: 1993

Ngành nghề: Biên Phiên dịch

Tình trạng hôn nhân: Độc thân


Nguồn: vieclam.24h.com.vn/nha-tuyen-dung/bien-phien-dich/bien-dich-phien-dich-vien-c79p0id3009618.html


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận