Sách PDF: Event dần chiếm ngôi đầu - phần 1

Event dần chiếm ngôi đầu - phần 1
Adobe PDF
2

Giới thiệu tóm tắt

Tổ chức sự kiện (event): nhằm giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ mới là một hoạt động không thể thiếu đối với các doanh nhiệp. Đây là một công việc rất quan trọng với các công ty vì sự kiện mang họ đến với công chúng và khẳng định họ là ai.

Nguồn: docs.4share.vn/docs/6725/Event_dan_chiem_ngoi_dau__phan_1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận