Từ điển tiếng Việt: yến sào

Ý nghĩa


  • tổ con én bể làm bằng các thứ rêu bể trộn với nước bọt én. Có tiếng là thứ ăn rất bổ
yến sàoChưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận