Thủ tục hành chính: T-CMU-255599-TT

GIÁM ĐỊNH LẠI THƯƠNG TẬT DO VẾT THƯƠNG CŨ TÁI PHÁT
Cà Mau

Yêu cầu

Nội dung Văn bản qui định

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Các bước

Tên bước

Kết quả của việc thực hiện

Quyết định hành chính

Yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cá nhân
15 ngày làm việc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (không kể thời gian trình Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).
Trụ sở cơ quan hành chính
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội đồng giám định y khoa tỉnh Cà Mau.
Phòng Chính sách người có công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.
Không.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.
T-CMU-255599-TT

01 (bộ).

Nguồn: csdl.thutuchanhchinh.vn/ho_so_tthc/ca_mau/t_cmu_255599_tt


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận