Thủ tục hành chính: T-CMU-255611-TT

GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH ĐỒNG THỜI LÀ BỆNH BINH HOẶC MẤT SỨC LAO ĐỘNG
Cà Mau

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Các bước

Tên bước

Kết quả của việc thực hiện

Quyết định hành chính

Yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cá nhân
15 ngày làm việc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Trụ sở cơ quan hành chính
Không.
Phòng Chính sách người có công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.
Không.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.
T-CMU-255611-TT

01 (bộ).

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định

Nguồn: csdl.thutuchanhchinh.vn/ho_so_tthc/ca_mau/t_cmu_255611_tt


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận