Thủ tục hành chính: T-DLA-252010-TT

Giao trả tài liệu, hiện vật
Đắk Lắk

Căn cứ pháp lý

Yêu cầu

Nội dung Văn bản qui định

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Các bước

Tên bước

Kết quả của việc thực hiện

Văn bản trả lời

Yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tất cả
Thời hạn giải quyết thủ tục giao trả tài liệu, hiện vật tối đa là 05 ngày làm việc kể từ khi Bên gửi xuất trình đầy đủ các giấy tờ; trường hợp giao trả tài liệu, hiện vật có số lượng lớn, hai bên tự thỏa thuận
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Bảo tàng tỉnh
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
T-DLA-252010-TT

01 bộ

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định

Nguồn: csdl.thutuchanhchinh.vn/ho_so_tthc/dak_lak/t_dla_252010_tt


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận