Thủ tục hành chính: T-DLA-252026-TT

Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
Đắk Lắk

Căn cứ pháp lý

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Các bước

Tên bước

Kết quả của việc thực hiện

Nhãn kiểm soát.

Yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tổ chức
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp nhãn kiểm soát. Trường hợp không cấp nhãn kiểm soát phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
T-DLA-252026-TT

01 (bộ)

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định

Nguồn: csdl.thutuchanhchinh.vn/ho_so_tthc/dak_lak/t_dla_252026_tt


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận