Thủ tục hành chính: T-HBI-255452-TT

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại
Hòa Bình

Căn cứ pháp lý

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Các bước

Tên bước

Kết quả của việc thực hiện

Giấy chứng nhận

Yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tất cả
05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Hạt kiểm lâm
Hạt kiểm lâm
T-HBI-255452-TT

01 bộ

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định

Nguồn: csdl.thutuchanhchinh.vn/ho_so_tthc/hoa_binh/t_hbi_255452_tt


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận