Thủ tục hành chính: T-LAC-251908-TT

Cấp lại giấy phép lái xe đối với các trường hợp: a. Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, còn hồ sơ gốc; b. Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, không còn hồ sơ gốc.
Lai Châu

Căn cứ pháp lý

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Các bước

Tên bước

Kết quả của việc thực hiện

Giấy phép

Yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cá nhân
60 ngày kể từ khi nộp đủ hồ sơ theo quy định
Trụ sở cơ quan hành chính
Không
Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái - Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu.
Không
Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu.
T-LAC-251908-TT

01 (bộ)

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định

Nguồn: csdl.thutuchanhchinh.vn/ho_so_tthc/lai_chau/t_lac_251908_tt


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận